Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Parkering

Parkeringstillatelse

Har du med deg bil til campus Stord og campus Haugesund må du sørga for at du har parkeringsløyve. På campus Stord treng du kun parkeringsløyve når du har elbil.

Parkeringsløyve henter du i Servicesenteret.

NB! Feilparkerte bilar og bilar uten parkeringskort/løyve vil bli borttaua på eigars rekning.

Parkering campus Stord:

Ansatte, studentar og besøkande: Det er gode parkeringshøve på campus Stord, men hugs å parkere på dei oppmerka plassene som campuskartet viser her

Hugs at feilparkering medfører borttauing av Falken på eigaren si rekning!

Elbil: Me tilbyr heile 24 ladestasjonar for elbil (8 ved aulaen og 16 på den nyrestaurerte parkeringsplassen bak undervisningsbygget - kor 10 av dei 16 er type II, som krev særskild ledning).

Funksjonshemma: 2 parkeringsplassar på den nye parkeringsplassen (kor ein samstundes kan lade e-bil) og 2 parkeringsplassar ved aula.

Ladeløyve: Hugs å hente 'Ladeløyve' i Servicetorget - føre på ditt telefonnnummer - og legge det godt synleg i frontruta di medan du lader på campus.

Hugs å flytte bilen til ein parkeringsplass når du har lada det du treng.

Parkering campus Haugesund:

Ansatte og besøkande: Parkerer på plassen bak hovudbygningen. Ansatte nyttar parkeringskort og besøkande får utstedt parkeringstillatelse. Dette får du i Servicetorget i 3. etg.

Elbil: Det er 2 ladestasjonar for tilsette.

Studentar: 20 plassar på parkeringsplass sør for høgskulebygget. For å parkera på denne plassen må ein ha gyldig parkeringskort. Parkeringskort blir tildelt for skuleåret etter søknad. Søknadskjema laster du ned her, og leverer det ferdig utfylt i Servicetorget. Kriteriane for tildeling av parkeringskort får du opplyst der.

Elbil: Det er 2 ladestasjonar for studentar.

Les meir om avtalen med Haugesund Kommune om parkering for studentar her.

Funksjonshemma: Det er 2 parkeringsplassar - ved hovudinngongen - for studentar og tilsette.

Husk at parkering uten parkeringskort og feilparkering medfører bot!

Sida ble sist oppdatert: 08.01.2017