Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Inntakskvalitet

Inntakskvalitet er knyttet til studentenes motivasjon, evner og forutsetninger for å studere når de tas opp til høyere utdanning. Det er et eget kvalitetsområde i HSH, men har også nær sammenheng og betydning for kvalitetsområde "læringsutbytte og læringsmiljø". Inntakskvalitet omfatter både arbeidet med å rekruttere studenter, og prosessen, rutinene og regelverket knyttet til opptak av studentene. Inntakskvalitet er derfor delt inn i to hovedområder.

Sida ble sist oppdatert: 12.08.2014