Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Opptak

Opptak av studenter er regulert av nasjonale og lokale forskrifter og regler. Opptaksreglene skal sikre likebehandling av søkere, og sørge for at søkere som tas opp til høyere utdanning har de rette forkunnskapene som kreves for å studere. Opptak ved HSH ledes av opptaksansvarlig ansatt i Studenttjenester. Opptaksansvarlig rapporterer til Studiesjef.

Kvalitetskalender Opptak (se verktøykassa for utfyllende beskrivelser av aktivitetene)

Planlegge og utføre

Melde inn studieprogram til samordna opptak Ultimo november Studiesjef
Forberede opptak, oppdatere og kvalitetssikre lokalt opptaksreglement og informasjon til søkere November- Januar Opptaksansvarlig
Åpne for søking Februar Opptaksansvarlig

Gjennomføre opptak:

  • Saksbehandle søknader
  • Klagebehandling
  • Informasjonsutsending
  • Møttregistrering
April-August Opptaksansvarlig

Følge opp og forbedre

Evaluere opptaksarbeid Oktober-november Opptaksansvarlig
Rapport om Inntakskvalitet November Studiesjef

Sida ble sist oppdatert: 13.10.2014