Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Studentrekruttering

Rekrutteringen av studenter til studiet skal være stor nok til at institusjonen kan etablere og opprettholde et tilfredsstillende læringsmiljø og et stabilt studium (Studietilsynsforskriften § 7-1)

HSH har en strategi og en handlingsplan for studentrekruttering. Disse legger føringer for tiltak i fagavdelingenes handlingsplaner.

Arbeidet med studentrekruttering ledes og koordineres av rekrutteringsansvarlig på institusjonsnivå. Rekrutteringsansvarlig samarbeider tett med rekrutteringsteamet bestående av representanter fra Seksjon for kommunikasjon og samfunnskontakt, fagavdelingene og Studentsamskipnad. Studenter deltar også i rekrutteringsarbeidet som studentambassadører. Rekrutteringsansvarlig rapporterer til Studiesjef.

Kvalitetskalender Studentrekruttering (se verktøykassa for utfyllende beskrivelse av aktivitetene)

Planlegge og utføre

Forberede rekrutteringsaktiviteter i tråd med handlingsplan. Oktober-april Rekrutteringsansvarlig
Utarbeide og revidere markedsføring- og informasjonsmateriell. Oktober-desember Rekrutteringsansvarlig/informasjonssjef
Sende informasjon til førsteprioritetssøkere Mai-juni Rekrutteringsansvarlig

Følge opp og forbedre

Gjennomføre og følge opp Markedsundersøkelsen Juni Rekrutteringsansvarlig
Orientere om søkertall i (Høgskolestyret) Juni Studiesjef
Utsending av informasjon til nye studenter Juli Opptaksansvarlig
Mottak av nye studenter August Prosjektleder for studiestart
Evaluere rekrutteringsarbeidet og revidere handlingsplan September Rekrutteringsansvarlig
Rullere strategi Hvert fjerde år Studiesjef
Rapport om Inntakskvalitet November Studiesjef

Sida ble sist oppdatert: 06.01.2015