Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Kompetanse og FoU

Studietilsynsforskriften stiller særskilte krav til studieprogrammenes kobling til FoU, fagmiljøenes størrelse, sammensetning, kompetansenivå og resultat. Disse dimensjonene er en viktig del av kvalitetsområde "Kompetanse og FoU", og har også nær sammenheng med kvalitetsområdet "Læringsutbytte og læringsmiljø".

HSH har en strategi for FoU og egne kjennetegn for FoU-basert utdanning. Rådene for FoU og FoU-basert utdanning har et særskilt mandat knyttet til å sikre samordning og kvalitetsutvikling innenfor FoU og utdanning.

HSH har i tillegg en personalpolitisk plan som inneholder mål for kompetanseutviklingen ved høgskolen.

Kvalitetsområdet "Kompetanse og FoU" inkluderer hovedområdene:

Sida ble sist oppdatert: 10.11.2014