Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Læringsutbytte og læringsmiljø

En viktig del av kvalitetsarbeidet er å sørge for at forventet læringsutbytte for studieprogrammene er relevant for samfunn- og arbeidsliv, at innhold, undervisning og arbeidsformer bygger opp under forventet læringsutbytte, og at det tas i bruk vurderingsordninger som bidrar til å vurdere studentenes faktiske læringsutbytte om mot det forventede.

Læring skjer best i et godt læringsmiljø, og derfor skal kvalitetsarbeidet også sørge for å fange opp tilbakemeldinger som bidrar til å videreutvikle kvaliteten på læringsmiljøet.

Ved HSH er to dokument særlig sentrale i arbeidet med kvalitetsutvikling av emner og studieprogram:

Kvalitetsområdet læringsutbytte og læringsmiljø er videre delt inn i fire hovedområder:

Sida ble sist oppdatert: 14.11.2014