Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Fysisk og psykisk læringsmiljø

Læringsmiljøutvalget

Læringsmiljøutvalget (LMU) har et særskilt ansvar for å sørge for at HSH har et godt fysisk og psykososialt læringsmiljø. Utvalget er sammensatt av studenter, studiesjef, drifts- og IT-sjef, studentrådgiver, faglig ansatt og studenter. Kvalitetskoordinator, Studentsamskipnaden og Statsbygg er observatører i utvalget.

Læringsmiljøutvalget er involvert i gjennomføringen av den årlige Læringsmiljøkonferansen og "det handler om å bry seg" seminaret. Utvalget blir jevnlig orientert om status og omfang av meldinger i "Sei i frå". LMU har også et oppfølgingsansvar for den delen av Studentundersøkelsen som har særskilt betydning for fysisk og psykososialt læringsmiljø.

LMU rapporterer til Høgskolestyret i egen årsrapport.

Studentrådgivertjenesten

Studentrådgivertjenesten spiller en viktig rolle i den psykososiale dimensjonen av læringsmiljøet. Tjenesten har et rådgivende, veiledende og forebyggende formål retta mot og for den enkelte student.

Studentrådgiveren tilbyr også kurs for grupper, eksempelvis innen eksamensmestring, og er i tillegg en viktig ressurs og samarbeidspartner for de ansatte i HSH, eksempelvis i tvilmeldinger knyttet til skikkethet.

På institusjonsnivå er Studentrådgiveren koordinator for et årlig seminar "det handler om å bry seg". Dette skjer i samarbeid med Læringsmiljøutvalget og fagavdelingene.§7-3)

Sida ble sist oppdatert: 14.04.2016