Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Rammekvalitet

Rammekvalitet er et eget kvalitetsområde og som sammen med hovedområdet for fysisk og psykisk læringsmiljø skal sørge for at HSH har støttetjenester og infrastruktur som dekker behovene til de ulike studiene. I tillegg er støttetjenestene involvert i de andre kvalitetsområdene.

Institusjonen skal har lokaler, bibliotektjenester, administrative og tekniske tjenester, IKT-ressurser og arbeidsforhold for studentene som er tilpasset studiet (Studietilsynsforskriften §7-2)

Sentrale støttetjenester i utviklingen av studikvaliteten er:

  • Studiekonsulenter for bachelor, master og etter-og videreutdanninger som står til rådighet for studenter i spørsmål om opptak, studium, utdanningsplan, eksamen og annen ikke-faglig veiledning i løpet av studietida, innpass av utdanning fra andre lærested, gradsoppnåelse og vitnemål.
  • Internasjonale koordinatorer som bistår i forbindelse med inn- og utveksling
  • Biblioteket som har tilbud til studentene om skrivesenter, IKT-hjelp, samt opplæring og veiledning i bibliotekets tilbud og ressurser.
  • Studentrådgiver (omtalt under fysisk og psykisk læringsmiljø)
  • Studenttorg som er førstelinjetjenesten for studenter, søkere og andre som ønsker kontakt med HSH.

I tillegg er Studentsamskipnaden, Studentparlament og studentforeningene viktige samarbeidspartnere.

Sida ble sist oppdatert: 10.11.2014