Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Studier med særskilte krav

Enkelte studier kan ha særskilte krav til seg som innebærer suppleringer til kvalitetssystemet ved HSH.

Bachelor i nautikk

I tillegg til å følge de generelle kvalitetskalendrene i HSHs kvalitetssystem, er det utarbeidet en egen kvalitetskalender for bachelor i nautikk som inneholder følgende aktiviteter:

  • Mapping mellom kravene i STCW Tabell A-II/1 og A-II-2 og emnene ved bachelor i nautikk (samsvarsmatrise)
  • Administrere godkjenning fra Telenor maritim radio
  • Administrere godkjenning fra Sjøfartsdirektoratet
  • Særskilte dokumenter for Nautikk

I Verktøykassa er det gitt ei nærmere omtale av aktivitetene, med blant annet ansvarsavklaring og lenker til relevante dokument.

Sida ble sist oppdatert: 06.05.2015