Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Mediekontakt

Her ifrå kan du fritt lasta ned bilete for bruk i mediaomtalar som har relevans til Høgskolen Stord/Haugesund.

Pressebilete av HSH si leiing

Pressebilder av HSH sin ledelse

(For kontaktinformasjon, sjå Kontaktlista).

Her ifrå kan du lasta ned høgoppløysingsportrett i ymse variantar av leiarar i HSH for bruk i relevante mediaomtalar. Her er nokre døme:

Rektor Liv Reidun Grimstvedt

Smileportrett av rektor Liv Reidun Grimstvedt Nøytralt portrett av rektor Liv Reidun Grimstvedt
Foto: Terje Rudi, HSH, 2016

Direktør Tage Båtsvik

Smileportrett av direktør Tage Båtsvik Nøytralt portrett av direktør Tage Båtsvik
Foto: Terje Rudi, HSH, 2014

Studiesjef Espen Fosse

Smileportrett av studiesjef Espen Fosse Nøytralt portrett av studiesjef Espen Fosse
Foto: Terje Rudi, HSH, 2016

Dekan ALK Sigurd Sandvold

Smileportrett av dekan ALK Sigurd Sandvold Nøytralt portrett av dekan ALK Sigurd Sandvold
Foto: Terje Rudi, HSH, 2016

Dekan AHF Georg Førland

Smileportrett av dekan AHF Georg Førland Nøytralt portrett av dekan AHF Georg Førland=
Foto: Terje Rudi, HSH, 2016

Dekan ATØM Anne Robbestad

Smileportrett av dekan ATØM Anne Isabelle Robbestad Nøytralt portrett av dekan ATØM Anne Isabelle Robbestad
Foto: Terje Rudi, HSH, 2016

Økonomisjef Kirsten Bakken

Smileportrett av økonomisjef Kirsten Bakken Nøytralt portrett av økonomisjef Kirsten Bakken
Foto: Terje Rudi, HSH, 2014

Informasjonssjef Svein Ove Eikenes

Smileportrett av informasjonssjef Svein Ove Eikenes Nøytralt portrett av informasjonssjef Svein Ove Eikenes
Foto: Terje Rudi, HSH, 2014


Sida ble sist oppdatert: 07.09.2016