Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Avdeling for helsefag

Avdelinga har studiestader både på Stord og i Haugesund. Me har rundt 80 tilsette og 900 studentar.

Fagleg profil

Undervising, formidling, forskning og utvikling innan helsefag skal særleg vektleggje omsorgsvitskap med fokus på folkehelsearbeid, samhandling og personsentrert omsorg til pasientar i langtidsforløp.

Forskingsprogram

Forskning og utvikling er organisert i følgende FoU-program:

Leiing

Bachelorprogram (3-årige)

Masterprogram

Videreutdanning

Sida ble sist oppdatert: 15.11.2016