Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Avdeling for lærarutdanning og kulturfag

HSH har ei tradisjonsrik lærarutdanning med eit bredt tilbud av studier innan grunnutdanning, masterutdanning og etter- og vidareutdanning. Forskingsmiljøet vårt er aktivt.

Me har rundt 90 tilsette og 1000 studentar. Me er lokalisert på Rommetveit på Stord.

Handlingsplan 2016/2017 (pdf).

Fagleg profil

Undervising, formidling, forsking og utvikling innan våre ulike lærarutdanningar skal leggje særleg vekt på utvikling av fagleg, kreativ og innovativ kompetanse i skule og barnehage. Analyse av og refleksjon over bruk av teknologi som del av undervising og opplæring er eit viktig fokusområde.

Forskingsprogram

Forskning og utvikling er organisert i følgende FoU-program:

Studietilbod

Leiing

Sida ble sist oppdatert: 06.09.2016