Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Avdeling for tekniske, økonomiske og maritime fag

Avdelinga har ei brei fagportefølje og jobbar tett mot regiones mangfoldige arbeidsliv.

Me er om lag 90 tilsette og om lag 1200 studentar. Me er lokalisert i høgskolebygget i Haugesund.

Fagleg profil

Undervising, formidling, forskning og utvikling, og regionalt utviklingsarbeid innan dei tekniske, økonomiske og maritime fagområda skal ha spesiell relevans for den petromaritime næringsklynga i regionen. Vi skal ha særskilt fokus på teknisk sikkerheit, økonomisk og organisatorisk usikkerheitshandtering og komplekse maritime operasjonar.

Forskingsprogram

Forskning og utvikling er organisert i følgende FoU-program:

Studietilbod

Leiing

Sida ble sist oppdatert: 06.01.2016