Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Høgskolestyret

Høgskolestyret er HSH sitt øvste organ. Det har ansvar for at den faglege verksemda held høg kvalitet og for at institusjonen vert driven effektivt og i samsvar med dei lover, føreskrifter og reglar som gjeld og dei rammer og mål som vert gjevne av overordna styresmakter.

Styret sitt mandat og årshjul er regulert av Lov om Universiteter og Høgskoler.

Møteplan - 2016:

  • 13. januar, Styreseminar Oslo
  • 14. januar, Gardermoen
  • 3. februar, felles styreseminar HSH, HiB og HiSF på Flesland
  • 4. februar, Stord
  • 10. mars, Haugesund
  • 12. mai, Stord
  • 9. juni, Haugesund
  • 29. september, Stord
  • 27. oktober, Haugesund - AVLYST
  • 1. desember, Stord

Sida ble sist oppdatert: 20.10.2016