Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Høgskolestyret sine medlemmer:

Styreperiode 01.01.2016 - 31.12.2016

Faste medlemmer:

 • Liv Reidun Grimstvedt, rektor og styreleiar
 • Åshild Havnerås, representant frå fagleg tilsette
 • Arne Langøen, representant frå fagleg tilsette
 • Kristin Ådnøy Eriksen, representant frå fagleg tilsette
 • Ingvild Brekke Myhre, representant frå tekn./adm. tilsette
 • Gunnar Birkeland, oppnemnd av Kunnskapsdepartementet
 • Hege Økland, oppnemnd av Kunnskapsdepartementet
 • Åke Seiger, oppnemnd av Kunnskapsdepartementet
 • Vigdis Vandvik, oppnemnd av Kunnskapsdepartementet
 • Cecilie Fredheim, studentrepresentant (studieåret 2016/2017)
 • Trond Ødegård, studentrepresentant (studieåret 2016/2017)

Varamedlemmer:

 • Svein Abrahamsen, representant frå fagleg tilsette
 • Bjart Erling Grutle, representant frå fagleg tilsette
 • Vidar Frette, representant frå fagleg tilsette
 • Lene Susann Pilskog, representant frå tekn./adm. tilsette
 • Birgitte Wendelbo Johansen, oppnemnd av Kunnskapsdepartementet
 • Espen Thompson, oppnemnd av Kunnskapsdepartementet
 • Jesper Krusell, studentrepresentant (studieåret 2016/2017)
 • Margrete Lauksund, studentrepresentant (studieåret 2016/2017)

Sida ble sist oppdatert: 06.09.2016