Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Organisasjonskart for HSH

Organisasjonskart Høgskolestyret Rektor/direktør Avdelinger Arbeidsmiljøutvalg Læringsmiljøutvalg Klagenemnd Skikkethetsnemnd Råd for samarbeid med arbeidslivet Likestillings- og inkluderingsråd Tilsettingsutvalg Faglige og administrative støttetjenester Råd for FoU og FoU-basert utdanning Råd for samarbeid med arbeidslivet Studievise studieprogramråd

Grafikk: Carbon 14

Sida ble sist oppdatert: 12.06.2014