Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Råd og utval/nemnder

I HSH har me fleire ulike råd og utval/nemnder, som me kategoriserer på fylgjande måte:

  • Råd som gir innspel til høgskolen si leiing på ulike nivå.
  • Utval/nemnder som har mynde til å gjera vedtak.

Sjå meny!

Sida ble sist oppdatert: 02.12.2014