Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Møteplan

Møtekalender hausten 2016
Dato Styre/råd/utval Møtestad

August

4 Leiarmøte Stord
12 Avdelingsmøte ATØM Haugesund
12 Avdelnigsmøte ALK Stord
18 Leiarmøte Haugesund
23 Seksjonsleiarmøte Stord
24 Læringsmiljøutvalet Videomøte

September

5 Likestillings- og inkluderingsrådet Stord
8-9 Leiarmøte Brussel
14 Leiarmøte Stord
16 Interimstyremøte HVL Bergen
29 Styremøte Stord

Oktober

5 Studentparlamentet
6 Leiarmøte Haugesund
12 Læringsmiljøutvalet Videomøte
19 Leiarmøte Stord
21 Interimstyremøte HVL Sogn og Fjordane
27 Styremøte - AVLYST

November

2 Leiarmøte Haugesund
8 Likestillings- og inkluderingsrådet Bergen
9 FoUU-råd ATØM Haugesund
9 Studentparlamentet
11 Råd for samarbeid med arbeidslivet Haugesund
18 Leiarmøte Stord
24 Interimstyremøte HVL Stord
30 Læringsmiljøutvalet Videomøte

Desember

1 Styremøte Stord
7 Studentparlamentet
8 Leiarmøte Haugesund
21 Leiarmøte Stord
22 Interimstyremøte HVL Bergen
Møtekalender våren 2016
Dato Styre/råd/utval Møtestad

Januar

11 Seksjonsleiarmøte Stord
13-14 Styreseminar Høgskolestyret Oslo
14 FoUU-råd ALK Stord
19 FoUU-råd AHF
21 Leiarmøte Stord
25 FoUU-råd ATØM Haugesund

Februar

3 Styreseminar Høgskolestyret Flesland
4 Høgskolestyret Stord
9 Likestillings- og inkluderingsrådet Stord
9 Seksjonsleiarmøte Stord
11 Leiarmøte Haugesund
22 Leiarmøte Stord
24-25 Læringsmiljøkonferansen Rosendal

Mars

10 Høgskolestyret Haugesund
15 Seksjonsleiarmøte Stord
16 Læringsmiljøutvalet Videomøte
17 Leiarmøte Haugesund

April

5 Likestillings- og inkluderingsrådet
6 Læringsmiljøutvalet Videomøte
19 Seksjonsleiarmøte Stord
21 Leiarmøte Stord

Mai

12 Høgskolestyret Stord
24 Seksjonsleiarmøte Stord
26 Leiarmøte Haugesund

Juni

9 Høgskolestyret Haugesund
14 Likestillings- og inkluderingsrådet
14 Seksjonsleiarmøte Stord
16 Leiarmøte Stord
Møtekalender 2015
Dato Styre/råd/utval Møtestad

August

13 Leiarmøte Stord
25 Drøftingsmøte Videomøte
27 Høgskolestyret Stord

September

3 Seksjonsleiarmøte Stord
9 Læringsmiljøutvalet - UTSATT TIL 14/10 Videomøte
10 Råd for samarbeid med arbeidslivet, AHF
17-18 Leiarmøte
22 Leiarforum Stord Hotel
24 Likestillings- og inkluderingsrådet Stord
28 Råd for samarbeid med arbeidslivet, ALK Stord
29 Drøftingsmøte Videomøte
30 Styreseminar Haugesund

Oktober

1 Høgskolestyret Haugesund
8 Seksjonsleiarmøte Stord
14 Læringsmiljøutvalet Videomøte
15 Leiarmøte
27 Drøftingsmøte Videomøte
29 Høgskolestyret - AVLYST Stord

November

4 Studentparlamentet
4 FoUU-råd ATØM Haugesund
4 FoUU-råd ALK Stord
9 FoUU-råd AHF
11 Likestillings- og inkluderingsrådet Stord
12 Leiarmøte
17 Seksjonsleiarmøte Stord
18 Klagenemnda Haugesund
24 Drøftingsmøte Videomøte
25 Læringsmiljøutvalet Videomøte
26 Høgskolestyret Stord

Desember

9 Studentparlamentet
10 Leiarmøte
15 Seksjonsleiarmøte Stord
17 Klagenemnda

Sida ble sist oppdatert: 20.10.2016