Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Sentrale dokument


Strategiar

Planar

Rapportar

Programevalueringar

Retningsliner


Sida ble sist oppdatert: 27.10.2016