Studentbolig

Grafisk dekorelement

Boligsøknad med info, priser og bilder:
Stord eller Haugesund: www.boligtorget.no/ssh.
Søk tidlig! Søknadsfrist 15. april. Mulig å søke etter fristen, men da blir sjansen mindre for å få det du ønsker deg.

Vi tilbyr hybler, studioleiligheter, toroms- og treroms leiligheter på Stord og i Haugesund. Våre boliger er prioritert til HVL-studenter, men i perioder kan det være åpning for ikke-studenter/ firma eller studenter ved andre institusjoner (som ikke betaler semesteravgift).

Har du fått tilbud om hybel eller leilighet på boligtorget og skal signere kontrakt, er det viktig at du leser vedleggene til leiekontrakten godt. Aksept av leiekontrakt innebærer at du samtidig aksepterer gjeldende leiepriser, normalreglement og reglement for bruk av datanettverk. Har du spørsmål, ta kontakt med oss før du signerer og returnerer leiekontrakten.

I sentrum av Haugesund flyttet vi ved semesterstart høsten 2015 inn i nye studentboliger med plass til 91 studenter. Her ser du boligene "bli bygd".

Prisliste Haugesund for studenter fra 01.07.2017
Prisliste Stord for studenter fra 01.07.2017
Normalreglement for studentboligene på Stord og i Haugesund
Reglement for datanettverk på studentboligene

Post- og folkeregisteradresser for alle våre studentboliger:
Postadresser - Vardatun studentbolig, Haugesund
Postadresser - Rommetveit studentheim, Stord
Postadresser - Sørhauggata 100, Haugesund

Har du spørsmål? Send oss en e-post til boligkontoret@hsh.no eller ring oss på telefon 52 70 28 70.

Sida ble sist oppdatert: 03.07.2017