SSH Studentbarnehagen

Vi eier og driver SSH Studentbarnehagen som ligger ved SSH Studentboliger i Haugesund, 10 min gange fra høgskolebygget.Ingen betaler mer enn makspris for en barnehageplass. Det er svært gode moderasjonsordninger, hvis du har flere barn eller lav inntekt. Støtte fra Lånekassen regnes ikke som inntekt!

Det gis 30% søskenmoderasjon og 50% fra barn nr. 3.
Her kan du beregne din barnehagekostnad.

Matpenger, kr. 300,-, kommer i tillegg. Vi tar forbehold om endringer.

Søke i Haugesund: Søknadsfrist til hovedopptaket er: 15. februar. Du søker på nettsiden til Haugesund kommune. Både studenter og andre kan søke plass i studentbarnehagen. Mer informasjon finner du også på studentbarnehagens hjemmeside.

Du kan lese mer i brosjyren: "Velkommen til Studentbarnehagen i Haugesund", og få vite om alle fordelene ved å velge studentenes egen barnehage! Besøk også FB-sidene til studentbarnehagen.

Barnefamilier med lav betalingsevne kan søke Haugesund kommune om reduksjon i foreldrebetalingen (maks 80% reduksjon). Søknadsskjema og reglement "Betalingsreduksjon i barnehage" finner du på her.

Hos oss i SSH Studentbarnehagen i Haugesund kan du søke om barnehageplass selv etter at fristen er gått ut for 1. hovedopptak 15.02. Vi prioriterer studenter ved opptak.

Barnehageplass på Stord: 1. mars er søknadsfrist for hovedopptak og gjelder alle private og kommunale barnehager på Stord. Du søker på nettsiden til Stord kommune .

Barnefamilier med lav betalingsevne kan søke Stord kommune om reduksjon i foreldrebetalingen. Informasjon, retningslinjer og søknadsskjema finner du her.

Sida ble sist oppdatert: 07.02.2017