Studentforeninger

På campus Stord og campus Haugesund har du gode muligheter til å engasjere deg. Besøk studentforeningene sine egne hjemmesider.

Kulturmidler: Nyttig info og dokumenter
for studentforeninger og samfunn m.v.:

Digitalt søknadsskjema, reglement kulturmidler og regnskaps-regneark; inneholder mye nyttig for studentforeningene.

Rapport & regnskapsskjema fra tur/arrangement med støtte fra samskipnaden.

Styrekurs og opplæring.

Database over studentforeningene og lag.

Sida ble sist oppdatert: 09.03.2017