Helse og rådgiving

Fastlege når du er student

Du kan velge mellom fastleger. Bytte fastlege kan du gjøre to ganger per kalenderår. En forutsetning for bytte av fastlege er at det er ledig plass på listen. Men husk at: "Studenter som flytter tilbake til tidligere bostedskommune inne 3 år, har krav på å få tilbake sin fastlege i kommunen selv om listen er full".
Du finner info og bytter fastlege på nav.no

Helsestasjon for ungdom, også for HVL-studenter, campus Stord

Samskipnaden har inngått avtale med Stord kommune for å sikre at unge voksne HVL-studenter som bor på Stord får gratis lavterskeltilbud som er knyttet til helse. På helsestasjon for ungdom, Lønningsåsen 9b - telefon 957 76 434, møter du helsesøster og lege.

Helsestasjonen er åpen hver onsdag fra kl 18.00 til 20.00, men er stengt i skoleferiene. Les mer her, i brosjyre og på info-rollup. Vi tar forbehold om endringer.

På helsestasjonen kan du få råd og hjelp dersom du har spørsmål om seksualitet, prevensjon, kjønnssykdommer, rus, psykiske problem, vonde opplevelser, fysisk aktivitet, kosthold, livsstil og helse m.m. Lege ved helsestasjonen kan om nødvendig også henvise til spesialist.

Helsestasjonen kan ikke hjelpe deg dersom du har akutte eller vedvarende helseproblem som f.eks. infeksjonssykdommer eller muskel-/skjelett-plager. Da må du oppsøke legevakt, dersom det haster/er akutt, eller din fastlege. Og har du ikke fastlege, som du lett kan gå til, foretar du skifte av fastlege her

Helsestasjon for studenter i Haugesund

Samskipnaden har inngått avtale med Haugesund kommune for å sikre at unge voksne HVL-studenter som bor i Haugesund får GRATIS helsetilbud med helsesøster og psykolog.

På helsestasjonen, 4. etg. i Markedet - telefon 52 74 41 09, kan du møte helsesøster og psykolog. Disse kan du snakke med om for eksempel psykisk helse, samliv og seksualitet, prevensjon, seksuelt overførbare infeksjoner, livsstil og helse og vonde opplevelser.

Helsestasjonen er åpen 15. august - 15. desember og 15. januar - 15. juni. Helsesøster: tirsdager kl 09.00 - 15.00 Psykolog: tirsdager kl 12.00 - 15.00. Vi tar forbehold om endringer.

Les mer her og på info-rollup.

Tannhelsefond

Denne informasjonen gjelder ikke lenger.

Studentrådgivar

På HSH er det òg ein studentrådgivar. Dette er eit tilbod som gir deg høve til å snakka om personlege eller private forhold i livs- eller studiesituasjonen din. Studentrådgivaren kan òg gje rettleiing om rettar og søknader for studentar med funksjonshemming eller dysleksi.

Les meir om tilbodet frå studentrågivaren her!

Psykisk helsetjeneste Haugesund kommune, også for studenter!

Markedet, 5. etg. Telefon, 52 74 30 00, e-post: mailto:psykisk.helsetjeneste@haugesund.kommune.no , er åpen hverdager kl 08.00 - 15.00, timeavtaler.

Dette er et gratis lavterskeltilbud som studentene kan benytte. Tilbudet har fokus på forebygging og rask psykisk helsehjelp. Her tilbys: råd og veiledning, vurdering og behandling, terapi og oppfølging m.v.

Les mer i infobrosjyre.

Informasjonstelefon psykisk helse

Infotelefonen, 52 73 42 00, er åpen hverdager kl 13.00 - 15.00.

Velg å leve!

Det er ikke farlig å snakke om selvmord og det er hjelp å få!Haugaland/Karmøy DPS: 907 61 525, alle dager 08.00-20.30.

www.velgåleve.no/

Haugaland Distriktspsykiatrisk senter

Haugaland Distriktspsykiatrisk senter (Haugaland DPS), Haugesund sjukehus, 08.00-15.30 tlf. 52 73 21 00
Kontakt fastlege eller Helsestasjonen for studenter, 4. etg Markedet tirsdager kl 12-15, for eventuell henvisning.

Stord Distriktspsykiatrisk senter

Stord Distriktspsykiatrisk senter (Stord DPS), v/ Stord Sjukehus, 08.00-15.30 tlf. 53 49 12 10
Distriktspsykiatrisk senter består av psykiatrisk poliklinikk og en døgnavdeling. Psykiatrisk poliklinikk har behandlere med fagbakgrunn som psykiater, psykolog og psyk.sykepleier. Pasientene blir henvist fra lege til poliklinikken. Poliklinikken tilbyr pasienter behandling som for eksempel ved angst, fobier, spisevegring, m.m. Døgnavdelingen gir tilbud ved psykoser, rusvansker og mer alvorlig tilfeller av angst og depresjon.

Diverse nyttige lenker:

Helsedepartementet: Brosjyre 'Til deg som vurderer abort'
Helsenett - Helseleksikon

Helsedirektoratet: Fakta om alkohol
Helsedirektoratet: Fakta om tobakk
Helsedirektoratet: Røykeslutt
Helsedirektoratet: Psykisk helse
Jussformidlingen Bergen: Jussformidlingen er en organisasjon drevet av viderekomne studenter ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, som yter rettshjelp innenfor de fleste fagområder. Våre hovedformål er å gi gratis rettshjelp til dem som har behov for det, og samtidig gir vi juridiske studenter i sluttfasen av studiet muligheten for en praktisk tilnærming til jussen.

Ansvarlig for sida: Nils Olai Heimark

Forsikring, forebyggende tiltak m.v.:


Universitets- og høgskoleloven setter krav til hva som skal til for å sikre studentene et godt helhetlig læringsmiljø. Det er derfor viktig å merke seg lovens § 4-3 om man møter problemer hva gjelder tilrettelegging for studenters læringsmiljø. Institusjonens læringsmiljøutvalg har ansvar for at lovens krav overholdes.

Norsk Studentorganisasjon
NSO har samlet mye nyttig informasjon på sine hjemmesider.

Lov om folketrygd
Studenter ved universiteter og offentlige høgskoler er yrkesskadedekket ved lov om folketrygd § 13-10c. Dette gjelder yrkesskader som blir påført på undervisningsstedet i undervisningstiden.

I Rikstrygdeverkets rundskriv, 01.05.97 nr. 61, til folketrygdelovens kapittel 13 vises det til at med begrepet «undervisningssted» forstås i henhold til gjeldende praksis ikke bare universitetets område, men også andre steder hvor studentene oppholder seg under universitetets tilsyn i undervisningsøyemed, f.eks. under museumsbesøk og ekskursjoner av annen art. Med undervisning forstås som hovedregel aktiv formidling av kunnskap, og ikke ervervelse av kunnskap uten at det er noen som driver undervisningen. Hjemmearbeid og selvstudier utenfor undervisningsstedet faller derfor utenfor hva som regnes å være i undervisningsøyemed.

Inbo- og reiseforsikring m.v.
Du bør tegne egen inboforsikring og reiseforsikring. Mange studenter dekkes av foreldrene sin innboforsikring, selv om en bor og studerer på et annet sted enn hjemstedet. Ta derfor kontakt med det aktuelle forsikringsselskapet og undersøk om "foreldre-innboforsikring" gjelder for deg der du bor i studietiden.

Statens Lånekasse
Du finner info og kan søke om rentefritak og betalingsutsettelse på lanekassen.no

Sida ble sist oppdatert: 16.03.2018