Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Lover og reglar

Studier


Eksamen (vurdering)


Forskrift til rammeplaner

Lenke til rammeplan finner du i studiehandboka under programbeskrivelsen for ditt studium.


Politiattest

Oppdatert informasjon finn du på HVL sine sider For studentar

Eg er usikker på om politiattesten min er gyldig - kor kan eg sjekka dette?
Gå inn på din Studentweb, på startsida.

Er det mogleg å få politiattesten min attende dersom eg skulle trenga han i samband med jobb etc.?
Nei, dessverre! Etter registrering er me lovpålagde å makulera politiattesten, då me ikkje har lov til å oppbevara politiattestar etter at dei er nytta til det oppgjevne føremål.

Men tar du kontakt med Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester, er det mulig å få tilsendt ein kopi.

Hugs at det er ditt ansvar å passa på at politiattesten din alltid er gyldig medan du studerer på HVL, dersom ditt studium krev det!


Bekymra for medstudent?

Er du bekymra for ein medstudent, og at han/hennar livssituasjon er vanskeleg å sameine med studiene?

Dette kan knytte seg til ei rekkje ulike problemstillingar, for eksempel psykososiale problem, alkoholbruk, bruk av illegale rusmiddel/medisinbruk etc.

Snakk med kullkoordinator eller studieleiaren. Desse vurderer den vidare oppfølginga.


Skikkethet

Innanfor alle lærarutdanningane, praktisk pedagogisk utdanning og sjukepleie er det krav om skikkethet for yrke. Alle kan gi ei tvilsmelding om ein medstudent til den som er institusjonsansvarleg for skikkethet.

Vi anbefalar at du drøftar dette med kullkoordinator eller studieleiar før ei slik melding blir sendt.

Aktuelle lenker:


Sida ble sist oppdatert: 02.08.2017