Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Fastlege når du er student

Du kan velge mellom fastleger. Bytte fastlege kan du gjøre to ganger per kalenderår. En forutsetning for bytte av fastlege er at det er ledig plass på listen. Men husk at: "Studenter som flytter tilbake til tidligere bostedskommune inne 3 år, har krav på å få tilbake sin fastlege i kommunen selv om listen er full".
Du finner info og bytter fastlege på nav.no

Sida ble sist oppdatert: 31.07.2017