Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Studiekonsulentar

Studiekonsulentane våre kan hjelpa deg med spørsmål om opptak, studium, utdanningsplanar, eksamen og annan ikkje-fagleg rettleiing i løpet av studietida. Me hjelper òg med innpassing av utdanning frå andre utdanningsinstitusjonar, gradsoppnåing og vitnemål.

Må eg bestille time eller kan eg banke på?
Studiekonsulentane våre har det travelt, men du er sjølvsagt velkommen innom. For at dei skal kunne jobbe mest mogleg effektivt er det alltid ein fordel at dei veit at du kjem. Difor fint om du kan bestille time i Servicetorget.

Du kan òg sende e-post direkte til din studiekonsulent:

Stord:

Haugesund:

Etter- og vidareutdanning:

Interrnasjonalt kontor:

Sida ble sist oppdatert: 04.09.2017