Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Studiekvardagen

Fronter

Studentar: Du finn oppdatert informasjon på HVL sine nettsider For studentar

Tilsette: Du finn oppdatert informasjon på HVL sitt intranett Vestibylen:

Kontaktpersonar:

Online hjelp
Klikk på namnet ditt øvst til høgre i Fronter og vel "Hjelp". Klikk deretter på "Kurs" i hjelp-vindauget.

Superbrukergruppa
Svein Ove Lysne er leiar og har det administrativet ansvaret for Fronter. Paul Glenn er nestleiar og har ansvaret for den tekniske utviklinga og koordineringa mot FS-databasen.


Timeplan

Oppdatert informasjon finn du på HVL sine sider For studentar

Timeplanen kan variere frå veke til veke. Sjekk difor timeplanen jamnleg, og helst kvar morgon før forelesning (i tilfelle byte av rom).

Uforutsette endringar
Timeplanen skal alltid vere oppdatert, men uforutsette endringar på timeplanen legg faglærar ofte som melding på Fronter for å nå raskt fram med informasjonen.

Kva informasjon finn eg i timeplanen?
I timeplanen kan du søkje fram oppføringar på kull/klassar, emner, rom og lærarar.

Kor langt fram i tid kan eg sjå timeplanen min?
Timeplanen visar automatisk inneverande semester. Timeplanen for komande semester vert som regel klar i starten på juni og desember.

Korleis søker eg i timeplanen?

  1. Gå til www.hsh.no/timeplan og klikk på lenka for det aktuelle kampus.
  2. Velg fyrst om du vil søke etter klasse, emne rom, eller lærar (nedtrekksfeltet øvst).
  3. Skriv inn eit søkeord og klikk "Søk".
  4. Klikk på den eller dei oppføringane du ønskar å vise i timeplanen (dersom mange treff må du kanskje klikke på "Vis fleire", under søkeresultata).
  5. Standardinnstillingen på tidsrom er inneverande semester. Dersom du ønskar å avgrense tidsrommet kan du justere dette ved å klikke på "Endre tidspunkt".
  6. Klikk på "Vis timeplan".

Timeplanen vert no vist med standardvising.

Du kan sjølv justere ei rekke visingsalternativer ved å klikke på "Tilpass" øvst til høgre.

Timeplanen kan eksporterast til ei rekke ulike format ved å klikke på "Tilpass" øvst til høgre, og deretter på "Eksporter".


Eksamensplan

Oppdatert informasjon finn du på HVL sine sider For studentar


StudentWeb

Oppdatert informasjon finn du på HVL sine sider For studentar

Utdanningsplanen min stemmer ikkje
Ta kontakt med din studiekonsulent.


Undervisning og praksis

Undervisning/Timeplan

Oppdatert informasjon finn du på HVL sine nettsider For studentar

Timeplanen min stemmer ikkje
Viss det ikkje er samsvar mellom timeplanen på nett og semesterplan på Fronter, tar du kontakt med faglæraren/kullkoordinatoren din.

Praksis

Oppdatert informasjon finn du på HVL sine nettsider For studentar


Grupperom og lesesalar

Grupperom

Oppdatert informasjon finn du på HVL sine sider For studentar.

Treng du eit større rom enn eit grupperom?
Send e-post til:


Lesesalar

Lesesalar finn du på følgjande stader:

  • Stord: Lesesal knytt til biblioteket (2. etasje).

  • Haugesund: Lesesal i 1. etasje (1076).

Ekstra leserom i eksamensperioden vil bli kunngjort som melding i Fronter.

Hugs at mat og drikke ikkje er tillete på lesesalen!Viktige datoar og akademisk kalender

Oppdatert informasjon finn du på HVL sine nettsider For studentar


Søknadsskjema:

Klage- og kravskjema i forbindelse med eksamen:

Erklæringar og bekreftelsar:

Andre skjema:

Eksamensframside:

  • Framside til eksamen finn du i Fronter eller WISEflow

Sida ble sist oppdatert: 08.09.2017