Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Studentrådet på Stord

Studentrådet for Stord
Leder: Jan Erik Vatland 138492@hsh.no
Nestleder: Ole Martin Gard 136117@hsh.no
Referent: Margrete Lauksund 135949@hsh.no

Tillitsvalgte

Stord 2015/2016

SJUKEPLEIERUTDANNING

1.år

SJU1 A

Monika Aasen 170577

Emilie F. Isaksen 170546 (vara)

SJU1 B

Ketil Eilertsen 170571

Marte Bjørkelund 170247 (vara)

2. år

SJU2 A

Ragnhild Prestebø 138571

Martin Christiansen 137261 (vara)

SJU2 B

Fredrik Sørensen 138588

Ådne Kaldefoss 138975 (vara)

3. år

SJU3

Maren Nakken 137276

Martin Christiansen 137261 (vara)

BARNEHAGELÆRER

BLU1 A

Sandra Sawicka 170640

Hege Leiros Elnes 170642 (vara)

BLU1 B

Helene H. Espetvedt 170609

Ragnar Tveit 170630 (vara)

BLU2 profil K

Eva Marie Vevle Tufte 138617

Hanne Thorsen 138625 (vara)

BLU2 profil N

Iselin Larsen 139000

Helge Nuntun 138619 (vara)

BLU3 profil K

Elisabeth Nesbø

Cathinka Høvring 137378 (vara)

BLU3 profil N

Maiken N Taranger

(vara)

ABLU 3 (barnehagelærer deltid)

John Bathgate 133555

Christer M. I. Bendixen 134569 (vara)

GRUNNSKOLELÆRER

GLU 1, 1-7

(vara)

GLU 2, 1-7

Raili Haagensen 138443

Stine Lise Kvilhaug Thomassen 138468 (vara)

GLU 3, 1-7

Solstrand Furdal 123260

May Elisabeth Monsvik 137181 (vara)

GLU 1, 5-10

Kristina Ersland 170487

Oda Nysæther (vara) 170509

GLU 2, 5-10

Johannes Ellingsen 138481

Adina Agdestein 138647 (vara)

GLU 3, 5-10

Øystein Langeland 135809

Eirik Dyhrfjeld 137209 (vara)


GLU 4, 5-10

Hanna Nyrud 135924

(vara)

FAGLÆRER MUSIKK

MUS1 Sigrun Gjelsvik 138820

Benjamin Eriksen 138821 (vara)


MUS2

(vara)

MUS3

Yngve Emil Melby Nykås 134255

Elena Kristine Blom 137779 (vara)

Årsstudium Engelsk
Hanna Nyrud 135924

Frida Haugen 171273 (vara)

Årsstudium Idrett

Aswan Kadir 170999

(vara)

Årstudium Kunst og handtverk

(vara)

Årsstudium Samfunnsfag


Borghild Lie Økland 171204


Hanne Merethe Jacobsen 170696 (vara)


Årsstudium Musikk

Morten Kleppo 170851

Mikael Alsaker 138799 (vara)


Community Music 1

Mats Moland Træen 170701

Sondre Rosten Instanes 137594 (vara)

Community Music 2

(vara)

Community Music 3

(vara)


Master IKT 1 (MASIKT)

Praktisk pedagogisk utdanning
A

Y

Sida ble sist oppdatert: 06.10.2016