Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

NITO Studentene ved HSH

Nyheter/kommende aktiviteter:

Se aktivitetskalenederen!

Hva er NITO?

NITO er Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer med over 75 000 medlemmer. NITO Studentene er studentorganisasjonen innad i NITO og vi fremmer ingeniør- teknologistudentenes interesser ovenfor utdanningsinstitusjonene, storting, regjering, næringsliv, andre studentorganisasjoner samt internt i NITOs egne ledd. Dette er en landsdekkende studentorganisasjon som er bygget opp av 21 aktive lokallag ved høyskoler og universiteter rundt om i landet. Hvert av disse lokallagene driver aktiviteter ved sin skole, men vi har et landsstyre som er satt sammen av en representant fra hvert lokallag.

NITO Studentene skal ha Norges sterkeste utdanningspolitiske stemme for ingeniør- og teknologistudenter. I tilegg skal organisasjonen være sterk faglig arena for personlig utvikling og nettverksbygging.

Vi som studenter må stå samlet for de verdiene vi bryr oss mest om. Profesjonsstudier mister i dag sin profesjonsnærhet grunnet akademisering, og kvalitet forsvinner til fordel for kvantitet. Vi må kreve at studiene tilrettelegges for studentene, og ikke for utdanningsinstitusjonene. En av de viktigste kampsakene våre er å innføre praksis i ingeniørutdanningen.

NITO Studentene ved HSH

Ved HSH har NITO Studentene et eget lokallag som jobber tett sammen med NITO Studentene sentralt. Vi har også et fint samarbeid med NITO Nord-Rogaland og Sunnhordaland.

Noen av NITO Studentenes prioriteringsområder ved HSH:

 • Skape kontakt mellom studenter og næringsliv i regionen.
 • Ha en arena der studenter kan få faglige og sosiale nettverk.
Vi gjør dette via å arrangere karrieredag, bachelorseminar, faglige foredrag, bedriftsbesøk og bedriftspresentasjoner.

Styret per 27.01.2016:

 • Line Therese Hauglum (Leder)
 • Marius Hakvåg Gåsø (Nestleder)
 • Magnar Langeland (Økonomiansvarlig)
 • Christopher Wårheim Hoff
 • Mohammed Waad
 • Adam Abusharkh
 • Mathias Meek
 • Vebjørn Leite

I tillegg har vi høgskolelektor Øystein Grøndahl som mentor.

Styret velges årlig på årsmøtet i januar/februar.

Medlemskap

Medlemsfordeler i NITO Studentene:

 • Gratis NITO Studentforsikring som omfatter tyveriforsikring av PC, mobiltelefon og nettbrett, verdisikring av nøkler og verdisaker, og NITO Ulykkesforsikring for studenter.
 • Gratis medlemskap i fagnettverkene. Fagnettverkene har kurs seminarer, konferanser, temamøter, frokostmøter og nyhetsbrev.
 • Tilgang til en av Norges beste innboforsikringer og en mengde andre gode forsikring- og bankavtaler hos Gjensidige.
 • Gratis juridisk bistand.
 • Gratis lønnsstatistikker.
 • Gratis karriereveiledning.
 • Gratis abonnement på Teknisk Ukeblad og medlemsmagasinet NITO Refleks.
 • Gratis fagkur.
 • Gratis jobbsøkerkurs og individuell CV- og søknadsevaluering.
 • Gunstige avtaler på bensin, hotellovernattinger med mer.
 • Rabatt på ordinært medlemsskap etter endt studie i 4 år.
 • Stort kontaktnett.
 • Engasjerne tillitsvalgte som jobber for din sak.
 • Mulighet til å bli organisatorisk aktiv i en handlekraftig organisasjon.
 • Kan få 15 000kr til kompetanseheving dersom arbeidsledig etter utdanning.

Sida ble sist oppdatert: 04.10.2016