Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Logo for Stødden

Studentersamfunnet i Haugesund

Se også sidene til Samfundet på Stord!

Grafisk dekorelement

Studentersamfunnet, kven er me?

Studentersamfunnet Haugesund - Stødden vart etablert i 1982 og er ein studentorganisasjon drevet av studentar for studentar. Organisasjonen er registrert innunder Brønnøysundregisteret og er ein non-profitt organisasjon. Etter etableringa i 1982 har det vore mange endringar, det har gått frå å driva eit heilt eige hus til å samarbeida med utelivsbransjen. Målet er alltid å skapa eit levande og attraktivt studentmiljø. Dette har me no fått ein gyllen moglegheit til ved et tett sammarbeid med The Irish Viking.

Studenterssamfunnet blir drevet av eit styre beståande av 9 studentar, som saman skal driva studentbaren Stødden som ligg i Torggata 4. Der dei skal komme med attraktive og interessante produkt, som gjer at Stødden blir ein møteplass for studentane. Me har også eit musikkmiljø, der det er tilrettelagt for å lage eigne studentband eller bare møte andre musikarar og nyte ein kjekke hobby. Styrearbeid er i likheit med alt anna arbeid for Samfunnet basert på frivillig innsats og dugnad.

Facebook

Informasjon om kva som skjer på Stødden vil fortløpande komma på våre Facebook sider. Lik gjerne sida vår: https://www.facebook.com/pages/St%C3%B8dden/177061305662761

Opningstider, drift av baren

Stødden har normalt opent kvar torsdag til laurdag, frå 20.00 og utover. Opningstider utanom dette vil bli informert om på aktivitetskalenderen og facebook. Husk å ta med gyldig STUDENTBEVIS og legetimasjon. Elles for å kunne drifta baren treng me hjelp av frivillige, om du ynskje å hjelpa så er det berre å sende oss ein e-post på samfunnet.haugesund@hsh.no. Der kan ein sette av datoar som ein ynskje å prøva seg bak baren.

Stødden er ein unik arena for å kunne prøva seg som bartender. Her får du grundig opplæring for å kunne gjera ein god jobb som bartender. Gi oss beskjed om du ynskje å prøva deg, dette er noko som alle kan KLARE! I tillegg til nyttig ERFARING vil det også bli gitt ein liten påskjønnelse for den/dei kveldane du er med og hjelper.

Aktivitetar i regi av Samfunnet.

Kvar torsdag har me quiz, der det vil bli premie for flest sigrar gjennom semesteret, så finn ditt lag, legg innsatsen inn i det og vinn tøffe premiar.

Det variere mellom laurdagar og fredagar kor me har hatt ulike temafestar, kan også seie at me hadde eksamenslesing førre semester og dersom det er interesse for dette kan me godt ta det opp igjen. Det er berre til å ta kontakt og komme med dei ynskje som du måtte ha i forhold til kva arrangement me skal ha. Ta kontakt på samfunnet.haugesund@hsh.no, så ser me på det!

Me er altså opne for nye idear, og det er også mogleg å låne lokala. Planlegger du bursdagsfest, bokklubb, vinkveld eller noko slikt? Ta kontakt -

Elles kan me nemna nokre vellukka temafestar som me har hatt tidligare. Halloweenfest, Russefest, MEGAQUIZ, Beachparty, x-russefest, 17.mai feiring, trafikklysfest, Togafest og Oktoberfest. Følg med på programmet vårt på aktivitetskalenderen til HSH, (våre arrangement blir lista opp til høgre på denna sida).

Samarbeid og sponsing

Samfunnet ville ikkje fungert utan gode støttespelarar i Studentsamskipnaden på HSH. Dei legger til rette for at me kan ha arrangementa våre og kjem med gode råd og meiningar om kva som kan vera bra.

Elles kan me også seie at me har ein fantastisk god hovudsponsor i Haugesund Sparebank kor me støttar opp om kvarandre. Me har veldig god kontakt der!

Alle desse kjem også med premiar for til dømes MEGAQuiz, kor me også har fått premiar frå Lervig, og Edda Kino. Tusen takk for god hjelp og støtte!

Grafisk dekorelement

Kontakt oss:

Me kan alle nås på mailen vår: samfunnet.haugesund@hsh.no.

Elles er det bare å ta kontakt med oss på skulen, styret består av:

Leiar: Herman Kranstad

Valkomite: Me har også ein valkomitee som skal hjelpe til å finne folk til dei ulike rollene ved nytt val før Generalforsamling. Så om DU kunne tenke deg å bli ein del av dette, kan du ta kontakt med ein i styret eller sende e-post til: samfunnet.haugesund@hsh.no

ALLE studentar er sjølvklart velkomne!

Union JackIn English

About the Studentcommunity (Samfunnet)

The studentcommunity in Haugesund also called Stødden was established in 1982 and is a studentorganisation run by students for students. All work is based on volunteers and the studentbar is run by a committee of 9 students with different roles to make the studentlife attractive and alive. To achieve the goal of an attractive and alive studentlife where you could go just to meet friends, we need your feedback and responding. Tell us what you want out of Stødden.

Activities and Opening Days

Stødden is open Thursdays to Saturdays from 20:00pm and out. Thursdays are Quiz nights. In addition to this there are concerts, theme-parties, and game-nights. We try to host events for everybody - if you've got an idea for an event you would like us to host, make yourself heard! Our mailaddress is samfunnet.haugesund@hsh.no.

Theme parties are being held about once or twice a month with different themes every time. Examples on successful themes are: Halloween party, "russe" party, Christmas party and beach party, octoberfest, MEGAQuiz with more.

See what is happening at Aktivitetskalenderen of HSH (our events are also listed on the top right of this page)!

How to contact us

When you got great ideas or just want to tell us something or stand behind the bar, to gain some experience, then you can reach us all on our mail : samfunnet.haugesund@hsh.no.

OR you can catch us at school, the committee is put together by:

Leader: Herman Kranstad

Election committee: samfunnet.haugesund@hsh.no

We welcome ALL students

Sida ble sist oppdatert: 10.03.2017