Søk etter emner 2014/2015

Søk etter emne:

Emne:

MERK: Emnebeskrivelsene skal på sikt foreligge på bokmål, nynorsk og engelsk. Arbeidet med dette er i gang, men inntil videre ber vi deg sjekke alle språkalternativene ovenfor for informasjon.

Investering og finansiering

Korte fakta:

Emnekode: ØKB2104 (1) Avdeling: ATØM Studiested: Haugesund Studieområde: økonomi og administrasjon Antall studiepoeng: 7.5 Undervisningsspråk: Norsk Undervisningssemester: Vår Antall semester: 1 Vurderingssemester: Vår Trinn: 2. studieår, 4. semester Undervisning 1. gang: Våren 2009

Mål: Kurset skal gi en innføring i og grunnleggende forståelse av både kvalitative og kvantitative problemer innen foretakets investerings- og finansieringsbeslutninger. Kurset skal gi en innføring i fagets grunnleggende forutsetninger og angi et korrekt fundament for metoder og vurderinger i faget.

Innhold: Kursets innehold er forutsetninger og fundament innen investering og finansiering, beregning av beslutningsrelevant kontantstrøm, korrekte verdivurderingsmetoder, renteregning/ finansmatematikk, investeringsanalyser, økonomisk levetid og utskiftningsanalyser, skattens og prisstigningens innvirkning på kontantstrømmer, risikovurdering, porteføljeteori og kapitalverdimodellen, finansieringskilder.

Arbeidsformer: Forelesninger, oppgaveløsning

Praktisk informasjon om emnet: -.

Forkunnskapskrav: Ingen

Bygger på: Bedriftsøkonomi med regnskap eller tilsvarende

Studiekrav: Innleveringsoppgaver

Vurdering:

DelDelnavnVarighetVektHjelpemiddel
1Investering og finansiering; skriftlig eksamen4 Timer100/100Høgskulens kalkulator (Texas TI 84) vert utdelt
--

Åpent for studenter med studierett på:

Enkeltemner på Økonomi og administrasjon
Bachelor i økonomi og administrasjon

Studiepoengreduksjon:

Har du allerede tatt et eller flere av emnene nedenfor? Da vil uttellingen din for det emnet som beskrives her, ØKB2104, bli redusert med studiepoengene i høyre kolonne. Det tas forbehold om eventuelle mangler/feil i oversikten.
EmneKodeVersjonStudiepoeng
ING200415
ING204012
INGB300812
NAB300717.5
SA00716
SA06916
ØKB004FOREØK16
ØKB01516
ØKB200317.5
ØKB2003FORØK17.5
ØKB201517.5

Kontaktperson: (Ta kontakt med studieleder!)

Pensum: Se pensumseksjonen i bibliotekets nettsider!

Ved uforutsette hendelser forbeholder høgskolen seg retten til å foreta endringer.

Alle emner for 2011:

TIPS: Tast Ctrl+F for å søke lokalt i sida! (Mac: Cmd-tast+F)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

Y

Ø

Emne-info er fra: 11/27/2014 11:37:37 AM

Sida ble sist oppdatert: 05.09.2014