Søk etter emner 2014/2015

Søk etter emne:

Emne:

MERK: Emnebeskrivelsene skal på sikt foreligge på bokmål, nynorsk og engelsk. Arbeidet med dette er i gang, men inntil videre ber vi deg sjekke alle språkalternativene ovenfor for informasjon.

Folkemusikk i tradisjon og nyskaping: Komponering og arrangering

Korte fakta:

Emnekode: MUSI-B206 (1) Avdeling: ALK Studiested: Stord Studieområde: Lærer Antall studiepoeng: 10 Undervisningsspråk: Norsk Undervisningssemester: Vår Antall semester: 1 Vurderingssemester: Vår Trinn: Tredje Undervisning 1. gang: Våren 2009

Mål: Mus B206 har som mål å gi studentane grunnleggande erfaring med komposisjon og arrangering med utgangspunkt i folkemusikk.

Et viktig siktemål i studiet er å gjøre studentane godt kjent med ulike IKT-verktøy som kan brukes i arbeidet med å komponere så vel som å legge til rette musikalsk stoff på en måte som er tjenelig for utøving og et evt. ensemble en arbeider med.

Innhold: I dette emnet har en fokus på arrangør- og fornyingsmessige sider av å drive musikalsk virksomhet med utgangspunkt i folkemusikk.

Det blir gitt tilbud om opplæring på instrument/sang knyttet til folkemusikk.

Emnet omfatter følgende tema:

 • Grunnleggende komposisjonslære med relevans for folkemusikk
 • Anvendt musikkteori og hørelære
 • Arrangering for ulike typer ensemble og sjangrer med utgangspunkt i folkemusikk
 • IKT-verkty for komposisjon og arrangering
 • Arrangering og komposisjon "på øret"
 • Utarbeiding av egne komposisjoner og arrangement
 • Pedagogisk arrangering med utgangspunkt i folkemusikk

Arbeidsformer:

 • Arbeidsformene i studiet vil veksle mellom praktisk skapende arbeid, forelesninger, prosjekt- og gruppearbeid, framføringer, veiledning litteraturstudium og egenøving.
 • Deler av musikkstudiet kan bli organisert i mindre grupper.
 • En vil bruke ulike arbeids- og dokumentasjonsformer.
 • HSH benytter ClassFronter som læringsplattform. Alle studenter plikter å gjøre seg kjent med og bruke dette systemet.
 • Studentene vil få undervisning og veiledning gjennom hele studieåret. De må regne med å gjennomføre ett stort antal mindre øvingsoppgaver knyttet til noen av emnene, og arbeid med komposisjoner og arrangement krever at en setter av tid til eget arbeid

Praktisk informasjon om emnet: -.

Forkunnskapskrav: Emnesamling Musikk V Folkemusikk i tradisjon og nyskaping ( B206 og B207) bygger på Emnesamling I og II (emna Mus B101, Mus B102, B103 og B104) eller tilsvarende 60 stp. musikk. Unntak etter individuell søknad.

Bygger på: -

Studiekrav: * Grunnlaget for godkjenning og vurdering bygger i hovedsak på aktiv deltaking og mappevurdering. Obligatorisk deltagelse i musikkstudiet i samsvar med plan for faget.

* Større arbeid skal samles i en arbeidsmappe og godkjennes av ansvarlig faglærer. Nærmere retningslinjer for innholdet i mappa blir utarbeidet i lys av den enkelte studenten sitt arbeid med instrument/sang, evt. ensemble, og andre relevante forhold

* Pålagte oppgaver må være innlevert og godkjent til fastsatte frister.Studiet inneholder praktiske godkjenningsprøver i fag som f.eks. hovedinstrument, akkompagnementsinstrument, hørelære og ensembleledelse..

Obligatorisk deltagelse i musikkstudiet i samsvar med plan for faget (80%)

Vurdering:

DelDelnavnVarighetVektHjelpemiddel
1Folkemusikk i tradisjon og nyskaping: Mappevurdering100/100
Mappe : To selvvalgte arbeid skal vurderes med gradert karakter.

Åpent for studenter med studierett på:

Bachelor i Musikk

Studiepoengreduksjon:

Har du allerede tatt et eller flere av emnene nedenfor? Da vil uttellingen din for det emnet som beskrives her, MUSI-B206, bli redusert med studiepoengene i høyre kolonne. Det tas forbehold om eventuelle mangler/feil i oversikten.
EmneKodeVersjonStudiepoeng
Folkemusikk i tradisjon og nyskaping: Komponering og arrangeringMUS-B206110

Kontaktperson: (Ta kontakt med studieleder!)

Pensum: Se pensumseksjonen i bibliotekets nettsider!

Ved uforutsette hendelser forbeholder høgskolen seg retten til å foreta endringer.

Alle emner for 2008:

TIPS: Tast Ctrl+F for å søke lokalt i sida! (Mac: Cmd-tast+F)

A

B

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Y

Ø

Emne-info er fra: 11/27/2014 11:37:37 AM

Sida ble sist oppdatert: 05.09.2014