Søk etter emner 2014/2015

Søk etter emne:

Emne:

MERK: Emnebeskrivelsene skal på sikt ligga føre på bokmål, nynorsk og engelsk. Arbeidet med dette er i gong, men inntil vidare bed vi deg sjekka alle språkalternativa ovanføre for informasjon.

Sjørett

Korte fakta:

Emnekode: NAB2054 (1) Avdeling: ATØM Studieområde: Nautikk Tal på studiepoeng: 5 Undervisningssemester: Vår Tal på semester: 1 Vurderingssemester: Vår Undervisning 1. gong: Våren 2010

Praktisk informasjon om emnet: -.

Krav til forkunnskapar: -.

Byggjer på: -

Vurdering:

DelDelnamnVarighetVektHjelpemiddel
1Sjørett5 Timer100/100Noregs lover, Særtrykk av lovar, Sjøforsikringsplanen av 1996

Ope for studentar med studierett på:

Bachelor i nautikk
Enkeltemner på nautikk

Studiepoengreduksjon:

Har du allerede teke eitt eller fleire av emna nedanfor? Då vil utteljinga for det emnet som blir beskrive her, NAB2054, bli redusert med det antalet studiepoeng som står i kolonna til høgre. Det blir teke atterhald om eventuelle manglar/feil i oversikta.
EmneKodeVersjonStudiepoeng
NAB204315

Kontaktperson: (Ta kontakt med studieleder!)

Pensum: Sjå pensumseksjonen i biblioteket sine nettsider!

Ved uforutsette hendingar tek høgskolen atterhald om rett til å gjera endringer.

Alle emner for 2011:

TIPS: Tast Ctrl+F for å søke lokalt i sida! (Mac: Cmd-tast+F)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

Y

Ø

Emne-info er fra: 11/27/2014 11:37:37 AM

Sida ble sist oppdatert: 05.09.2014