Du er no på nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Sider her blir einskildvis skjult etterkvart som likt dekkjande innhald blir tilgjengeleg på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Historisk
arkiv

Studiehåndbokas emner for 2016/2017:

Merk! Det vil foregå en del rettinger og justeringer i studiehandboka i løpet av sommeren og høsten.
Please note! Some corrections and adjustments to the handbook will be made during the summer and autumn.

Beklager: Ingenting ble funnet.

We're sorry: Nothing was found.

Emne oppdatert sist: 15.02.2017, kl.: 09.42

Sida ble sist oppdatert: 10.06.2016