Søk etter emner 2014/2015

Søk etter emne:

Emne:

MERK: Emnebeskrivelsene skal på sikt ligga føre på bokmål, nynorsk og engelsk. Arbeidet med dette er i gong, men inntil vidare bed vi deg sjekka alle språkalternativa ovanføre for informasjon.

Utøving, formidling og didaktikk II

Korte fakta:

Emnekode: MUS-B104 (1) Avdeling: ALK Studieområde: Lærar Tal på studiepoeng: 20 Undervisningsspråk: Norsk Undervisningssemester: Vår Tal på semester: 1 Vurderingssemester: Vår Trinn: 2. semester Undervisning 1. gong: Våren 2007 Undervisning siste gong: Våren 2008

Mål: Målsettinga for Mus B104 er at studentane skal arbeida bevisst både med å betra sitt eige musikk- og danseuttrykk og at dei skal få ei breiare og djupare forståing for andre sine musikkuttrykk. I tillegg vil studiet gje studentane ei vidare innføring og øving i teori og refleksjon som kan gje studentane rikare perspektiv på musikkfaget, slik at dei på ein god måte kan møta nye og framtidige utfordingar i fag og yrke.

Innhald:

  • Hovudinstrument og akkompagnement
  • Instrumental og vokalensemble
  • Komponering og arrangering
  • Dans og danseopplæring
  • Utvalde tema i musikkdidaktikk/musikkformidling/musikkorientering
  • Fagarena II
  • Studentane skal velja eit prosjekt som skal knytast mot studieretning
  • Praksis i skole/kulturskole eller formidlingsprosjekt

Arbeidsformer: Førelesingar, grupper, ensemble og mindre ekskursjonar

Praktisk informasjon om emnet: -.

Krav til forkunnskapar: -.

Byggjer på: -

Studiekrav: Obligatoriske oppgåver, mappe, munnleg og skriftleg eksamen

Vurdering:

DelDelnamnVarighetVektHjelpemiddel
1MUS-B104: Heimeeksamen40/100
2MUS-B104: Munnleg60/100
Alle eksamensdelar må vere bestått

Ope for studentar med studierett på:

Bachelor i Musikk

Studiepoengreduksjon: -

Kontaktperson: (Ta kontakt med studieleder!)

Pensum: Sjå pensumseksjonen i biblioteket sine nettsider!

Ved uforutsette hendingar tek høgskolen atterhald om rett til å gjera endringer.

Alle emner for 2008:

TIPS: Tast Ctrl+F for å søke lokalt i sida! (Mac: Cmd-tast+F)

A

B

D

E

F

G

H

I

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Y

Ø

Emne-info er fra: 11/27/2014 11:37:37 AM

Sida ble sist oppdatert: 05.09.2014