Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Historisk arkiv

Studiehåndbokas emner for 2016/2017:

(Bokmål)Engelsk 1a

Korte fakta:

Emnekode: Å-E115
Avdeling: Avdeling for lærerutdanning og kulturfag
Karakterregel: A - F
Antall studiepoeng: 15
Undervisningssemester: Høst
Vurderingssemester: Høst
Trinn: -
Undervisningsspråk: engelsk
Undervisningssted:  Stord
Kontaktperson(er): Michel Alexandre Cabot (emneansvarlig), Kari-Jorunn Lunde (emneansvarlig)
Pensum: Se bibliotekets pensum-websider

Emnets innhold:

Engelsk 1, første del for 5-10 gir en innføring i språkopplæring. Emnet omfatter kunnskap om det engelske språkets grammatiske og fonologiske struktur og utvikling av egen språkferdighet, tekstkompetanse og produktive ordforråd.

Innhold og oppbygning:

Emnet består av en komponent: Språklig

Læringsutbytte:

Kunnskap:

Studenten:

  • har grunnleggende kunnskap om lydsystemet i engelsk, ordtilfanget og språkets grammatiske struktur samt innsikt i kulturelle konvensjoner for språkbruk
  • har kunnskap om ulike læringsarenaer, eksempelvis digitale media
  • har innsikt i egen språklæring, grammatisk og fonologisk

Ferdigheter:

Studenten:

  • bruker engelsk sikkert og funksjonelt og er en god språkmodell for elevene
  • kan bevisstgjøre elevene om språkets oppbygning og veilede dem i deres språkutvikling, eksempelvis gjennom kunnskap om kontrastive problemer
  • legger til rette for et trygt læringsmiljø med variert, differensiert og meningsfylt læringsarbeid forankret i teori og egen erfaring
  • er bevisst egen språklæring og kan legge til rette for egen språkutvikling

Generell kompetanse:

Studenten:

  • formidler relevant fagstoff og kommunisere på engelsk på en måte som er tilpasset målgruppen
  • reflekterer over egen læring og praksis
  • arbeider selvstendig og sammen med andre for å løse identifiserte problemer knyttet til læring

Arbeidsform:

Ulike arbeidsformer blir benyttet etter hva som passer best for det aktuelle lærestoffet og trinn 5-10. Dette gjelder arbeid med både teoretiske og praktiske emner.

Forelesning

Klasseromsdialog

Engelsk som kommunikasjonsspråk i timene

Problembasert læring i grupper eller individuelt

Praktisk arbeid med aktiviteter

Lærer- og studentstyrte oppgaver i studiet

Veiledning individuelt eller i grupper

Språklab:Språkøvinger

IKT: IKT blir brukt til formidling av informasjon til studentene og kommunikasjon mellom studentene og de ansatte. IKT er en integrert del av arbeidet med fagkomponentene i Engelsk der det er naturlig.

Praktisk informasjon om emnet:

-

Forkunnskaper:

 Ingen

Emnet bygger på:

Ingen

Studiekrav:

Innlevering av skriftlige arbeider

Nærmere spesifisering av studiekrav i semesterplan

Beskrivelse av eksamen for kurset:

En skriftlig eksamen

Vurdering:
DelnavnVarighetVektHjelpemiddel
Engelsk 1a
Skriftlig eksamen: språk6 timer100/100
Studiepoengreduksjon:
Har du allerede tatt et eller flere av emnene nedenfor? Da vil uttellingen din for det emnet som beskrives her, Å-E115, bli redusert med studiepoengene i poeng-kolonna. Det tas forbehold om eventuelle mangler/feil i oversikten.
Emne Emnekode Poeng
Engelsk 1, 5-10, første del LU2-EN115 (1)
15
Engelsk 1, 5-10, første del LU2-EN115A (1)
15
Engelsk 1, 5-10, første del LU2-ENG115 (1)
15

Emne sist oppdatert: 15.02.2017, kl.: 09.42

Sida ble sist oppdatert: 02.08.2017