Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Historisk arkiv

Studiehåndbokas emner for 2016/2017:

(Bokmål)Psykologi

Korte fakta:

Emnekode: EVØ-ØKB2108
Avdeling: Avdeling for tekniske/økonomiske/maritime fag
Antall studiepoeng: 10
Trinn:  2.studieår, valgemne
Undervisningsspråk: Norsk
Undervisningssted: Haugesund
Kontaktperson(er): John Ferkingstad (emneansvarlig)
Pensum: Se bibliotekets pensum-websider

Emnets innhold:

 1. Biologisk psykologi

2. Kognitiv psykologi (persepsjon, minne, læring og tenking).

3. Motivasjons- og emosjonspsykologi.

4. Personlighetspsykologi med psykologiske avvik og helsepsykologi.

5. Sosial- og samfunnspsykologi.

Læringsutbytte:

Kunnskaper:

Studenten :

  • Kan gjøre greie for sentrale begreper og perspektiver innen moderne vitenskapelig psykologi
  • Kan gjøre greie for og vise forståelse for sentrale teorier innen følgende områder av psykologien: Biologisk psykologi, kognitiv psykologi, motivasjonspsykologi, sosialpsykologi og personlighetspsykologi med psykologiske avvik.

Ferdigheter:

Studenten :

  • Kan anvende grunnleggende psykologiske perspektiver og teorier i drøfting av mellom-menneskelige problemsituasjoner.
  • Kan drøfte forholdet mellom individuelle/psykologiske faktorer og sosiale faktorer i relasjoner mellom mennesker.
  • Kan analysere menneskelige problemsituasjoner med tanke på evnt. Behov for psykologisk hjelp og støtte.

Generell kompetanse:

Studenten:

  • Kan nytte den psykologiske kunnskapen til et mer kritisk og reflektert, og dermed mindre fordomsfullt, syn på menneskelige og sosiale forhold.
  • Kan forstå både muligheter og begrensinger ved det individualpsykologiske perspektivet på situasjoner i arbeids- og samfunnsliv.

Arbeidsform:

 Forelesninger og gruppearbeid. 

Praktisk informasjon om emnet:

-

Forkunnskaper:

 Ingen

Emnet bygger på:

-

Studiekrav:

 Ja, obligatorisk innlevering (spesifiseres i semesterplan ved semesterstart)

Beskrivelse av eksamen for kurset:

Studiepoengreduksjon:
Har du allerede tatt et eller flere av emnene nedenfor? Da vil uttellingen din for det emnet som beskrives her, EVØ-ØKB2108, bli redusert med studiepoengene i poeng-kolonna. Det tas forbehold om eventuelle mangler/feil i oversikten.
Emne Emnekode Poeng
Psykologi ØKB2108 (1)
10
Psykologi ØKB2112 (1)
10

Emne sist oppdatert: 15.02.2017, kl.: 09.42

Sida ble sist oppdatert: 02.08.2017