Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Historisk arkiv

Studiehåndbokas emner for 2016/2017:

(Bokmål)Ledelse i maritime organisasjoner

Korte fakta:

Emnekode: EVN1002
Avdeling: Avdeling for tekniske/økonomiske/maritime fag
Karakterregel: A - F
Antall studiepoeng: 10
Undervisningssemester: Vår, Høst
Vurderingssemester: Vår, Høst
Trinn: Etter- og videreutdanning
Undervisningsspråk: Norsk og Engelsk
Undervisningssted: Haugesund
Kontaktperson(er): Hugo Carl Lütcherath (emneansvarlig)
Pensum: Se bibliotekets pensum-websider

Emnets innhold:

Sentrale emner i faget er endringsledelse, verdiledelse, strategi, organisasjonskultur, samarbeid og konflikt.  Vekten vil bli lagt på problemer, utfordringer og dilemma i praksis som er viktige for ansatte på flere nivåer innen maritime og maritimt relaterte næringer.

Læringsutbytte:

Kunnskaper:   Deltakerne skal ha kunnskaper om sentrale tema i emnene ledelse og organisasjon, og særlig da endring i organisasjoner, verdiskaping, verdiledelse.  De skal være godt kjent med begreper som gruppe og team, samarbeid og konflikt, organisasjonskultur, holdninger og verdier.

Ferdigheter:   Deltakerne skal kunne anvende teori fra pensum til å gjenkjenne, analysere og forklare sentrale tema innenfor faget med vekt på utfordringer og dilemmaer

Kompetanse:

*    Deltakerne skal ha innsikt i sentrale utfordringer og dilemmaer innenfor faget ledelse, og særlig da endringsledelse og verdibasert ledelse, og hvordan samarbeid kan skapes og konflikter håndteres

*    Deltakerne skal ha innsikt i egen væremåte og lederstil med vekt på samarbeid og konflikthåndtering

*    Deltakerne skal ha evne til å utvikle egen lederstil og reflektere over hvordan en selv og andre kan stimuleres til å lære, utvikle seg og vokse som menneske

Arbeidsform:

Forelesninger, diskusjoner og gruppearbeid

Praktisk informasjon om emnet:

Studiet er organisert i 4 samlinger i løpet vårsemesteret 2016.

Forkunnskaper:

Erfaring fra og interesse for maritim og/eller maritimt relatert virksomhet.
Deltakerne bør være istand til å forstå skriftelig engelsk og ha evne til kritisk tenking.

Emnet bygger på:

Ingen

Studiekrav:

Ingen

Beskrivelse av eksamen for kurset:

Mappevurdering

Vurdering:
DelnavnVarighetVektHjelpemiddel
Ledelse i maritime organisasjoner; Mappevurdering100/100Alle trykte og skrevne hjelpemidler tillatt
Studiepoengreduksjon:
Har du allerede tatt et eller flere av emnene nedenfor? Da vil uttellingen din for det emnet som beskrives her, EVN1002, bli redusert med studiepoengene i poeng-kolonna. Det tas forbehold om eventuelle mangler/feil i oversikten.
Emne Emnekode Poeng
Ledelse av maritime organisasjoner NAB3027 (1)
5
Endringsledelse ØKB3043 (1)
3
Mellommenneskelig kommunikasjon i arbeidslivet ØKB2115 (1)
2
Organisasjonsteori ØKB1112 (1)
4
Organisasjonspsykologi og ledelse ØKB1113 (1)
2,5
Ledelse og endring i organisasjoner EVØ-ØKB4013 (1)
1

Emne sist oppdatert: 15.02.2017, kl.: 09.42

Sida ble sist oppdatert: 02.08.2017