Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Historisk arkiv

Studiehåndbokas emner for 2016/2017:

(Bokmål)Frivillig arbeid

Korte fakta:

Emnekode: FRIV1001
Avdeling: Avdeling for helsefag
Karakterregel: A - F
Antall studiepoeng: 15
Undervisningssemester: Vår, Høst
Vurderingssemester: Vår
Trinn: -
Undervisningsspråk: Norsk og engelsk
Undervisningssted: Haugesund og Stord
Kontaktperson(er): Bente Kvilhaugsvik (emneansvarlig)
Pensum: Se bibliotekets pensum-websider

Emnets innhold:

Emnet retter seg mot personer som ønsker kompetanse til å lede frivillig arbeid med god kvalitet. Hovedfokus vil være ledelse, styrearbeid, koordinering, nettverksbygging, økonomi, relasjonsbygging, kommunikasjon, psykologi og etikk.  

Læringsutbytte:

En kandidat med fullført studie skal ha følgende studieutbytte:

Kunnskap:

Studenten:

har inngående kunnskap om ulike områder og tema som frivillig arbeid innbefatter

har forståelse for det frivillige arbeidets grunnlag og hensikt, herunder glede, trivsel, motivasjon og engasjement

Ferdigheter:

Studenten:

kan ta ansvar for organisasjonens økonomi, inkludert kunne søke om økonomisk støtte

kan arbeide etter gjeldene lov- og regelverk

kan utvikle et frivillighetsprosjekt

kan rekruttere, initiere og være pådriver til økt engasjement i frivillig aktivitet i den enkelte frivillige organisasjon eller gjennom en frivillighetssentral

kan undervise og veilede andre i frivillig arbeid

kan arbeide etter etiske retningslinjer

kan gjennom sitt arbeid i den frivillige organisasjonen eller frivillighetssentral avspeile og videreformidle grunnleggende ideologisk tankegods for frivillig arbeid

Generell kompetanse:

Studenten:

kan organisere og lede arbeidet i en frivillig organisasjon og/ eller frivillighetssentral ut fra organisasjonens bærende ideer og mål

Arbeidsform:

Forelesninger, individuelle og gruppebaserte oppgaver i samlingsuker og mellom samlingene, selvstudie.

Praktisk informasjon om emnet:

Studiet går over ett semester, er delvis samlingsbasert, delvis nettbasert. Studentene pålegges obligatorisk arbeid til alle samlingene. Deler av undervisningen vil foregå ved campus Rommetveit, deler ved campus Haugesund.

Opptakskrav:

Bachelorgrad eller tilsvarende, minimum 180 studiepoeng

Forkunnskaper:

Ingen

Emnet bygger på:

Ingen

Studiekrav:

Ja. Blir spesifisert i semesterplan ved semesterstart.  

Beskrivelse av eksamen for kurset:

Gradert karakter

Vurdering:
DelnavnVarighetVektHjelpemiddel
Videreutdanning i frivillig arbeid; HjemmeeksamenAlle trykte og skrevne hjelpemidler tillatt

Emne sist oppdatert: 15.02.2017, kl.: 09.42

Sida ble sist oppdatert: 02.08.2017