Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Historisk arkiv

Studiehåndbokas emner for 2016/2017:

(Bokmål)Pedagogisk veiledning av helsefagstudenter i praktiske studier

Korte fakta:

Emnekode: SYK1003
Avdeling: Avdeling for helsefag
Karakterregel: Bestått - Ikke bestått
Antall studiepoeng: 15
Undervisningssemester: Vår, Høst
Vurderingssemester: Vår, Høst
Trinn: -
Undervisningsspråk: Norsk og svensk 
Undervisningssted: Haugesund 
Kontaktperson(er): Marit Solberg (emneansvarlig)
Pensum: Se bibliotekets pensum-websider

Emnets innhold:

Emnet har fokus på temaer som tradisjoner og retninger for veiledning, veiledningsprosessen, refleksjon i veiledning, kunnskap og læring i praksis, etikk og veiledning, tverrprofesjonell samarbeidslæring, tilbakemelding og vurdering av studentens læring og gruppeveiledning.

Læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten:

  • Har inngående kunnskap om sentrale grunnbegrep som veiledning, veiledningsprosessen, og pedagogiske retninger innen veiledning.
  • Gjør rede for og drøfter kunnskap og læring i praksis.
  • Drøfter hvordan refleksjon i sammenheng med veiledning kan støtte studentens utvikling i praksis.
  • Analyserer faglige problemstillinger i veiledning med utgangspunkt i tradisjoner og retninger for veiledning av studenter i praksis.

Ferdigheter

Studenten:

  • Analyserer eksisterende teori og ny forskning innen veiledning og arbeider selvstendig i studentveiledning med praktiske problemstillinger.
  • Anvender og forholder seg kritisk til ulike metoder innen veiledning.
  • Gransker kritisk en observert og en selvstendig utført veiledningssituasjon.
  • Anvender eksisterende modeller og rammeverk ved vurdering av studentens læring i praksis.

Generell kompetanse

Studenten:

  • Analyserer relevante veiledningsetiske problemstillinger.
  • Bidrar til nytenkning innen studentveiledning.

Arbeidsform:

Seminarer, forelesninger, gruppearbeid og skriftlige studiekrav

Praktisk informasjon om emnet:

-

Forkunnskaper:

Ingen (Opptakskrav er autorisert/offentlig godkjent sykepleier/vernepleier eller annen bachelorgrad innen helsefag.)

Emnet bygger på:

-

Studiekrav:

Ja

Beskrivelse av eksamen for kurset:

Mappe med 2 mappeelementer, et element leveres i slutten av hvert semester. Vurderes etter innlevering av begge element. Vekt 50/50. Bestått/ikke bestått.

Vurdering:
DelnavnVarighetVektHjelpemiddel
Pedagogisk veiledning av helsefagstudenter i praktiske studier - Mappe100/100
Innlevering av skriftlige studiekrav mellom hver samling
Obligatorisk oppmøte, 90% tilstedeværelse

Emne sist oppdatert: 15.02.2017, kl.: 09.42

Sida ble sist oppdatert: 02.08.2017