Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Brann- og rørinstallasjoner, ingeniør med hjelm og gruppe i hvite frakker som tar notater

Ingeniørstudier

Bachelorprogram (3-årige)

Masterprogram

Årsstudier

Videreutdanning

(Alfabetisk liste)

Atterhald om endringar
Me tek atterhald om endringar i studiehandboka. Det kan framleis koma endringar i studiepoengreduksjonen på enkelte emne. Er du i tvil, ta kontakt med studiekonsulenten!

Sida ble sist oppdatert: 16.08.2016