Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Nautikk
Maritime studier

Bachelorprogram (3-årig)

Videreutdanning

Atterhald om endringar
Me tek atterhald om endringar i studiehandboka. Det kan framleis koma endringar i studiepoengreduksjonen på enkelte emne. Er du i tvil, ta kontakt med studiekonsulenten!

Sida ble sist oppdatert: 04.12.2015