Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Historisk arkiv

Studiehåndbokas program for 2016/2017:

List of Subjects:
NavnKodeStudiepoeng
Hovedinstrument og samspill 2FM-HOV21010 sp
Hovedinstrument og samspill, Hovudinstrument og samspel, Main Instrument and Musical InteractionFM-HOV11111 sp
Hovedinstrument, samspill og formidlingFM-HOV31515 sp
Medisinske og naturvitenskapelige emner - anestesisykepleie, Medisinske og naturvitenskaplege emne - anestesisjukepleie, Medical and Scientific Subjects - Anesthesiology NursingANESTESI01115 sp
Medisinske og naturvitenskapelige emner - intensivsykepleie, Medisinske og naturvitenskaplege emne - intensivsjukepleie, Medical and Scientific Subjects - Intensive Care NursingINTENSIV01115 sp
Medisinske og naturvitenskapelige emner - operasjonsykepleie, Medisinske og naturvitskaplege emne, Medical and Scientific Subjects - Operating Room NursingOPERASJON01115 sp
Naturvitenskapelig emne med hovedvekt på anatomi og fysiologi 3.1SYKHB10318 sp
Naturvitenskapelig emne med hovedvekt på anatomi og fysiologi 3.1SYKSB10318 sp
Pedagogikk og elevkunnskap 2b 1-7LU1-PEL41515 sp
Pedagogikk og elevkunnskap 2b 5-10LU2-PEL41515 sp
Praksis 1. år - 1-7 MasterMASPEL-PRA010 sp
NavnKodeStudiepoeng
Praksis 1. år - 5-10 MasterMASPEL-PRA020 sp
Samfunnsvitenskapelig metodeØKB21247.5 sp
Sykepleie og samfunnsvitenskapelige fag 4.1SYKHB20416 sp
Sykepleie og samfunnsvitenskapelige fag 4.1SYKSB20416 sp
Sykepleie og samfunnsvitenskapelige fag 4.2SYKHB304212 sp
Sykepleie og samfunnsvitenskapelige fag, 4.2SYKSB304212 sp
Vitenskapelig arbeid, design og dokumentasjonMASIKT-VAD15 sp

Subject's last update: 02/15/2017 09:42

Sida ble sist oppdatert: 02.08.2017