Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Historisk arkiv

Studiehåndbokas program for 2016/2017:

(Bokmål)Beredskapsledelse

Korte fakta:

Studieprogramkode: BERED-EVU
Avdeling: Avdeling for tekniske/økonomiske/maritime fag
Studieområde: EVU- Ingeniørutdanning finansiert HSH
Undervisningssted: Haugesund
Studiepoeng: 30
Varighet: 2 Semestre
Pensum: www.hsh.no/pensum

Opptaksinformasjon:

Generell studiekompetanse/realkompetanse. Søkere med relevant yrkespraksis får 4 tilleggspoeng for minimum 5 år yrkespraksis og 8 tilleggspoeng for minimum 10 år yrkespraksis.

Søknadsfrist: 15.april

Søk her: HSH søknadsweb

Studieplan (studiemodell)

Emner for årskull 2017
Fra semester Tittel og kode Ant.
semester
Studie-
poeng
1 Beredskapsledelse EVI1003 1 30
Emner for årskull 2016
Fra semester Tittel og kode Ant.
semester
Studie-
poeng
1 Beredskapsledelse EVI1003 1 30
Emner for årskull 2015
Fra semester Tittel og kode Ant.
semester
Studie-
poeng
1 Beredskapsledelse EVI1003 1 30
Emner for årskull 2014
Fra semester Tittel og kode Ant.
semester
Studie-
poeng
1 Beredskapsledelse EVI1003 1 30
Emner for årskull 2013
Fra semester Tittel og kode Ant.
semester
Studie-
poeng
1 Beredskapsledelse ING3106EVU 1 30

Program sist oppdatert: 15.02.2017, kl.: 09.43

Sida ble sist oppdatert: 02.08.2017