Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Historisk arkiv

Studiehåndbokas program for 2016/2017:

(Bokmål)Engelsk årsstudium

Korte fakta:

Studieprogramkode: EN20
Avdeling: Avdeling for lærerutdanning og kulturfag
Studieområde: Studieområde lærer
Undervisningssted: Rommetveit (Stord)
Studiepoeng: 60
Pensum: www.hsh.no/pensum

Læringsutbytte:

Kunnskap:

Studenten

- har kunnskap om engelsksfagets egenart, utvikling og legitimering.

- har faglig og fagdidaktisk kunnskap til å utføre sentrale arbeidsoppgaver knyttet til undervisning

- har kunnskap om språklæring og undervisning, lingvistikk (fonetikk og grammatikk), et utvalg litteratur fra engelskspråklige land og amerikansk og britisk kultur og samfunn.

- har kunnskap om teoretisk og forskningsmessig basis for ulike prinsipper for språkinstruksjon egnet for ulike aldersgrupper, samt ledelse og gjennomføring av disse.

Ferdigheter:

Studenten

- kan planlegge, forberede, gjennomføre og kritisk evaluere undervisning i engelsk ut fra gjeldende rammebetingelser.

- kan fungere som et språklig og kunnskapsmessig forbilde i engelskfaget.

- kan videreutvikle egne og andres holdninger, kunnskaper og ferdigheter.

 

Generell kompetanse:

Studenten

-kan forstå, utøve og utvikle egen profesjonalitet.

-kan vurdere analytisk og kritisk hvordan engelskfaget bidrar til selvutvikling og allmenndanning.

- kan kommunisere med eventuelle elever, foresatte og kolleger om sentrale problemstillinger knyttet til engelskfaget.

Yrkesveier:

Sammen med andre fag, pedagogisk utdanning og praksis kan denne årsenheten kvalifisere for arbeid i grunnskolen og videregående skole

Videre studier:

Det er mulig å bygge på med bachelor i språk ved flere universitet og høgskoler.

Studieplan (studiemodell)

Emner for årskull 2016
Fra semester Tittel og kode Ant.
semester
Studie-
poeng
1 Engelsk 1a Å-E115 1 15
1 Engelsk 1b Å-E215 1 15
2 Engelsk 2a Å-E315 1 15
2 Engelsk 2b Å-E415 1 15
Emner for årskull 2015
Fra semester Tittel og kode Ant.
semester
Studie-
poeng
1 Engelsk 1a Å-E115 1 15
1 Engelsk 1b Å-E215 1 15
2 Engelsk 2a Å-E315 1 15
2 Engelsk 2b Å-E415 1 15
Emner for årskull 2014
Fra semester Tittel og kode Ant.
semester
Studie-
poeng
1 Engelsk 1a Å-E115 1 15
1 Engelsk 1b Å-E215 1 15
2 Engelsk 2a Å-E315 1 15
2 Engelsk 2b Å-E415 1 15
Emner for årskull 2013
Fra semester Tittel og kode Ant.
semester
Studie-
poeng
1 Engelsk 1a Å-E115 1 15
1 Engelsk 1b Å-E215 1 15
2 Engelsk 2a Å-E315 1 15
2 Engelsk 2b Å-E415 1 15
Emner for årskull 2012
Fra semester Tittel og kode Ant.
semester
Studie-
poeng
1 Engelsk 1, første del Å-EN115 1 15
1 Engelsk 1,andre del Å-EN215 1 15
2 Engelsk 2, første del Å-EN315 1 15
2 Engelsk 2, andre del Å-EN415 1 15
Emner for årskull 2011
Fra semester Tittel og kode Ant.
semester
Studie-
poeng
1 Engelsk 1, 5-10, første del LU2-EN115 1 15
1 Engelsk 1, 5-10, andre del LU2-EN215 1 15
2 Engelsk 2, 5-10, første del LU2-ENG315 1 15
2 Engelsk 2, 5-10, andre del LU2-ENG415 1 15
Emner for årskull 2010
Fra semester Tittel og kode Ant.
semester
Studie-
poeng
1 Engelsk 1, 5-10, første del LU2-ENG115 1 15
1 Engelsk 1, 5-10, andre del LU2-EN215 1 15
2 Engelsk 2, 5-10, første del LU2-ENG315 1 15
2 Engelsk 2, 5-10, andre del LU2-ENG415 1 15

Program sist oppdatert: 15.02.2017, kl.: 09.43

Sida ble sist oppdatert: 02.08.2017