Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Historisk arkiv

Studiehåndbokas program for 2016/2017:

(Bokmål)Andrespråkspedagogikk

Korte fakta:

Studieprogramkode: EVU-ASP
Avdeling: Avdeling for lærerutdanning og kulturfag
Studieområde: Lærerutdanning-EVU ekstern finansiert
Undervisningssted: Rommetveit (Stord)
Studiepoeng: 30
Varighet: 2 Semestre
Pensum: www.hsh.no/pensum

Studieplan (studiemodell)

Emner for årskull 2017
Fra semester Tittel og kode Ant.
semester
Studie-
poeng
1 Språkutvikling og språklæring i et flerspråklig perspektiv EVL-ASP115 1 15
2 Kunnskapsbasert lese-, skrive og språkopplæring for flerspråklige elever EVL-ASP215 1 15
Emner for årskull 2016
Fra semester Tittel og kode Ant.
semester
Studie-
poeng
1 Språkutvikling og språklæring i et flerspråklig perspektiv EVL-ASP115 1 15
2 Kunnskapsbasert lese-, skrive og språkopplæring for flerspråklige elever EVL-ASP215 1 15

Program sist oppdatert: 15.02.2017, kl.: 09.43

Sida ble sist oppdatert: 02.08.2017