Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Historisk arkiv

Studiehåndbokas program for 2016/2017:

(Bokmål)Etter- og videreutdanning - Lærer

Korte fakta:

Studieprogramkode: EVU-LÆRER
Avdeling: Avdeling for lærerutdanning og kulturfag
Studieområde: Lærerutdanning-EVU finansiert HSH
Undervisningssted: Rommetveit (Stord)
Studiepoeng: 30
Varighet: 1 Semestre
Pensum: www.hsh.no/pensum

Studieplan (studiemodell)

Emner for årskull 2017
Fra semester Tittel og kode Ant.
semester
Studie-
poeng
1 Spesialpedagogikk A: Problematferd SPES115 1 15
1 Spesialpedagogikk C: Generelle og sanserelaterte lærevansker og nedsatt funksjonsevne EVL-SPES315 1 15
1 Pedagogisk veilederutdanning. Veiledning i skole og barnehage, del 1. EVL-VEIL115R 1 15
1 Spesialpedagogikk B: Språk- og talevansker, lese, skrive- og matematikkvansker EVL-SPES215 1 15
1 Spesialpedagogikk D: Veiledning, rådgivning, samarbeid og innovasjon EVL-SPES415 1 15
Emner for årskull 2016
Fra semester Tittel og kode Ant.
semester
Studie-
poeng
1 Spesialpedagogikk A: Problematferd SPES115 1 15
1 Spesialpedagogikk C: Generelle og sanserelaterte lærevansker og nedsatt funksjonsevne EVL-SPES315 1 15
1 Pedagogisk veilederutdanning. Veiledning i skole og barnehage, del 1. EVL-VEIL115R 1 15
1 Spesialpedagogikk B: Språk- og talevansker, lese, skrive- og matematikkvansker EVL-SPES215 1 15
1 Spesialpedagogikk D: Veiledning, rådgivning, samarbeid og innovasjon EVL-SPES415 1 15
Emner for årskull 2015
Fra semester Tittel og kode Ant.
semester
Studie-
poeng
1 Spesialpedagogikk A: Problematferd SPES115 1 15
1 Spesialpedagogikk C: Generelle og sanserelaterte lærevansker og nedsatt funksjonsevne EVL-SPES315 1 15
1 Pedagogisk veilederutdanning. Veiledning i skole og barnehage, del 1. EVL-VEIL115R 1 15
1 Veiledning, organisasjon og profesjon. Del 2. VEIL-PR215 1 15
1 Spesialpedagogikk B: Språk- og talevansker, lese, skrive- og matematikkvansker EVL-SPES215 1 15
1 Spesialpedagogikk D: Veiledning, rådgivning, samarbeid og innovasjon EVL-SPES415 1 15
Emner for årskull 2014
Fra semester Tittel og kode Ant.
semester
Studie-
poeng
1 Spesialpedagogikk A: Problematferd SPES115 1 15
1 Matematikk 1b 1.-7. EVL-MAT215 1 15
1 Spesialpedagogikk C: Generelle og sanserelaterte lærevansker og nedsatt funksjonsevne EVL-SPES315 1 15
1 Matematikk for barnetrinnet, 1a EVL-MAT115 1 15

Program sist oppdatert: 15.02.2017, kl.: 09.43

Sida ble sist oppdatert: 02.08.2017