Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Historisk arkiv

Studiehåndbokas program for 2016/2017:

(Bokmål)Bachelor i ingeniørfag, maskin for fagteknikere

Korte fakta:

Studieprogramkode: ING-MAFA
Avdeling: Avdeling for tekniske/økonomiske/maritime fag
Studieområde: Studieområde ingeniør
Undervisningssted: Rommetveit (Stord)
Studiepoeng: 180
Varighet: 4 Semestre
Pensum: www.hsh.no/pensum

Læringsutbytte:

Vurderingsordninger:

Opptakskrav:

Yrkesveier:

Videre studier:

Rammeplan:

Studieplan (studiemodell)

Emner for årskull 2016
Fra semester Tittel og kode Ant.
semester
Studie-
poeng
Maskiningeniør for fagteknikere kull 2016:
Emner fra teknisk fagskole (eller tilsvarende):
1. år maskin for fagteknikere:
1 Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder ING1101 1 10
1 Analyse og lineær algebra ING1102 1 10
1 Kjemi og statistikk ING1103 1 10
2 Fysikk ING1104 1 10
2 Rekker og funksjoner av flere variable ING1105 1 10
2 Fasthetslære og maskinkonstruksjon ING2116 1 10

Program sist oppdatert: 15.02.2017, kl.: 09.43

Sida ble sist oppdatert: 02.08.2017