Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Historisk arkiv

Studiehåndbokas program for 2016/2017:

(Bokmål)Idrett/Kroppsøving årsenhet

Korte fakta:

Studieprogramkode: KØ200
Avdeling: Avdeling for lærerutdanning og kulturfag
Studieområde: Studieområde lærer
Undervisningssted: Rommetveit (Stord)
Studiepoeng: 60
Varighet: 2 Semestre
Pensum: www.hsh.no/pensum

Programmets innhold:

Årsstudiet i Idrett/kroppsøving er delt i Kroppsøving 1, høst- 30 studiepoeng, og Kroppsøving 2, vår- 30 studiepoeng.

Læringsutbytte:

Kunnskap:

Studenten

- har kunnskap om kroppsøvingsfagets egenart, utvikling og legitimering.

- har faglig og fagdidaktisk kunnskap.

- har kunnskap om fysisk aktivitet, kroppen i bevegelse, kroppsøving og idrett i et folkehelseperspektiv.

- har kunnskap om trening, treningsprinsipper og treningsledelse egnet for ulike aldersgrupper, spesielt med tanke på utvikling av kroppslige og idrettslige ferdigheter.

 

Ferdigheter:

Studenten

- kan planlegge, forberede, gjennomføre og kritisk evaluere undervisning i kroppsøving og ledelse av annen fysisk aktivitet ut fra gjeldende rammebetingelser.

- kan ivareta sikkerhet i ulike aktiviteter og bevegelsesmiljø

- kan videreutvikle egne og andres kunnskaper og ferdigheter.

 

 

Generell kompetanse:

Studenten

- kan forstå, utøve og utvikle egen profesjonalitet.

- kan vurdere analytisk og kritisk hvordan kroppsøving og annen fysisk aktivitet bidrar til utvikling og allmenndanning.

- kan kommunisere med elever, foresatte og kolleger om problemstillinger knyttet til kroppsøving, idrett og kroppslig læring.

Opptaksinformasjon:

Du må ha generell studiekompetanse eller realkompetanse for å komme inn på studiet.

Søknadsfristen er normalt 1. mars for de som ønsker tidlig opptak / ønsker spesiell vurdering / har utenlandsk utdanningsbakgrunn / har Rudolf Steinerskole / har IB / søker på grunnlag av realkompetanse.

Søknadsfristen er normalt 15. april for alle ordinære søkere.

Sjekk gjeldende Søkerhandbok fra Samordna Opptak for verifisering av datoer. Se Samordna Opptak for mer informasjon om opptaksprosedyrer.  

Yrkesveier:

Sammen med andre fag, pedagogisk utdanning og praksis kan denne årsenheten kvalifisere for arbeid i grunnskolen og videregående skole.

Videre studier:

Det er mulig å bygge på med bachelor i idrett ved flere universitet og høgskoler.

Studieplan (studiemodell)

Emner for årskull 2016
Fra semester Tittel og kode Ant.
semester
Studie-
poeng
1 Idrett/Kroppsøving 1 Å-KR130 1 30
2 Idrett/kroppsøving 2 Å-KR230 1 30
Emner for årskull 2015
Fra semester Tittel og kode Ant.
semester
Studie-
poeng
1 Idrett/Kroppsøving 1 Å-KR130 1 30
2 Idrett/kroppsøving 2 Å-KR230 1 30
Emner for årskull 2014
Fra semester Tittel og kode Ant.
semester
Studie-
poeng
1 Idrett/Kroppsøving 1 Å-KR130 1 30
2 Idrett/kroppsøving 2 Å-KR230 1 30
Emner for årskull 2013
Fra semester Tittel og kode Ant.
semester
Studie-
poeng
1 Idrett/Kroppsøving 1 Å-KR130 1 30
2 Idrett/kroppsøving 2 Å-KR230 1 30
Emner for årskull 2012
Fra semester Tittel og kode Ant.
semester
Studie-
poeng
1 Idrett/Kroppsøving 1 Å-KR130 1 30
2 Idrett/kroppsøving 2 Å-KR230 1 30
Emner for årskull 2011
Fra semester Tittel og kode Ant.
semester
Studie-
poeng
1 Idrett/Kroppsøving 1 5. - 10. trinn LU2-KRO130 1 30
2 Idrett/kroppsøving 2 5-10 LU2-KRO230 1 30
Emner for årskull 2010
Fra semester Tittel og kode Ant.
semester
Studie-
poeng
1 Idrett/Kroppsøving 1 5. - 10. trinn LU2-KRO130 1 30
2 Idrett/kroppsøving 2 5-10 LU2-KRO230 1 30

Program sist oppdatert: 15.02.2017, kl.: 09.43

Sida ble sist oppdatert: 02.08.2017