Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Historisk arkiv

Studiehåndbokas program for 2016/2017:

(Bokmål)Masterstudium IKT i læring

Korte fakta:

Studieprogramkode: MASTER
Avdeling: Avdeling for lærerutdanning og kulturfag
Studieområde: Studieområde lærer
Undervisningssted: Rommetveit (Stord)
Studiepoeng: 120
Grad: Mastergrad IKT i læring
Varighet: 6 Semestre
Pensum: www.hsh.no/pensum

Programmets innhold:

Masterstudiet er et profesjonsbasert, høyere grads studium, med basis i lærerutdanningen og et fagmiljø med over 20 års erfaring med utvikling, utprøving og forskning innen IKT og læring.

Tittelen på studietilbudet, IKT i læring, indikerer at det er bruk, integrering og utnytting av IKT i læringssammenheng som er det sentrale målet for studiet; og ikke et studium i teknologi og i læringsteori som egne disipliner. Studiet kan utgjøre fjerde året i lærerutdanningen pluss et (femte) påbygningsår av et samlet studium frem til mastergrad i IKT i læring.

Mål:

Den generelle målsettingen for studiet er todelt: Det tar sikte på å være et faglig eller tverrfaglig studium på høyere nivå for pedagoger/lærere, hvor integrering og utnyttelse av IKT i pedagogisk praksis og teori står sentralt. Studiet skal også gi et vitenskapelig grunnlag for forskning og utvikling innen IKT i læring, og kvalifisere for opptak til et PhD-studium.

Læringsutbytte:

Studenten skal ha (kunnskaper):

 • inngående kunnskap om og innsikt i sentrale pedagogiske spørsmål som gir perspektiv på bruk av digitale verktøy
 • praktisk og teoretisk kunnskap om fasene i et forskningsprosjekt

 

Etter fullført studium skal studenten kunne (ferdigheter):

 • analysere og vurdere digitale læringsressurser til bruk i barnehage og skole
 • formulere forskningsspørsmål og relatere disse til aktuelle forskningsmetoder
 • analysere og reflektere kritisk over digitale verktøy sin plass i undervisning og opplæring
 • gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

 

Fullført studium vil kvalifisere til bl.a. (generell kompetanse):

 • endringskompetanse for arbeid med digitale verktøy
 • teoretisk og praktisk erfaring med både forskning og utviklingsarbeid

Undervisningsopplegg:

Forelesninger, seminarer, nettbaserte ressurser

Opptaksinformasjon:

Lokalt opptak. Du søker på høgskolens søknadsweb. Søknadsfrist er 15.04.

Opptakskrav:

Det generelle grunnlaget for opptak er fullført:

 • tre- eller fireårig lærerutdanning
 • lærerutdanning med cand. mag.-grad fra universitet eller høgskole
 • bachelorgrad innen lærerutdanning eller tilsvarende utdanning

 

I den teknologiske og den allmenndidaktiske orienterte profilen er minstekrav for opptak C eller tilsvarende som samlet karakter for bachelordelen.

I den fagdidaktiske profilen er det krav om 60 studiepoengs fordypning i profilemnet på bachelornivå. Minstekrav for opptak er C eller tilsvarende i fordypningsemnet. For kandidater som har gjennomført studium som tilsvarer hele eller deler av første studieår i masterutdanningen, er det laget innpasningsregler med spesifiserte krav.

Videre studier:

Masterstudiet kvalifiserer til Ph.D. studier (doktorgradsstudier) ved nasjonale og utanlandske læresteder.

Studieplan (studiemodell)

Emner for årskull 2016
Fra semester Tittel og kode Ant.
semester
Studie-
poeng
1 Allmenndidaktisk profil 1 MASIKT-ALM01 1 15
2 Allmenndidaktisk profil 2 MASIKT-ALM02 1 15
1 Digitale verktøy i utdanning og opplæring MASIKT-DIG 1 15
1 Praksis 1. år - 1-7 Master MASIKT-PRA01 1 0
1 Praksis 1. år - 5-10 Master MASIKT-PRA02 1 0
1 Teknologisk profilemne 1 MASIKT-TEK01 1 15
2 Teknologisk profilemne 2 MASIKT-TEK02 1 15
2 Vitenskapelig arbeid, design og dokumentasjon MASIKT-VAD 1 15
3 Masteroppgave MASIKT-OPG 1 45
3 Vitenskapsteori og forskningsmetoder MASIKT-VIT 1 15
Emner for årskull 2015
Fra semester Tittel og kode Ant.
semester
Studie-
poeng
1 Allmenndidaktisk profil 1 MASIKT-ALM01 1 15
2 Allmenndidaktisk profil 2 MASIKT-ALM02 1 15
1 Digitale verktøy i utdanning og opplæring MASIKT-DIG 1 15
1 Praksis 1. år - 1-7 Master MASIKT-PRA01 1 0
1 Praksis 1. år - 5-10 Master MASIKT-PRA02 1 0
1 Teknologisk profilemne 1 MASIKT-TEK01 1 15
2 Teknologisk profilemne 2 MASIKT-TEK02 1 15
2 Vitenskapelig arbeid, design og dokumentasjon MASIKT-VAD 1 15
3 Masteroppgave MASIKT-OPG 1 45
3 Vitenskapsteori og forskningsmetoder MASIKT-VIT 1 15
Emner for årskull 2014
Fra semester Tittel og kode Ant.
semester
Studie-
poeng
1 Allmenndidaktisk profil 1 MASIKT-ALM01 1 15
2 Allmenndidaktisk profil 2 MASIKT-ALM02 1 15
1 Digitale verktøy i utdanning og opplæring MASIKT-DIG 1 15
1 Kunstfaglig profil, formgiving, kunst og håndverk 1 MASIKT-KH01 1 15
2 Kunstfaglig profil, formgiving, kunst og håndverk 2 MASIKT-KH02 1 15
1 Norskfaglig profilemne 1 MASIKT-NO01 1 15
2 Norskfaglig profilemne 2 MASIKT-NO02 1 15
1 Praksis 1. år - 1-7 Master MASIKT-PRA01 1 0
1 Praksis 1. år - 5-10 Master MASIKT-PRA02 1 0
1 Teknologisk profilemne 1 MASIKT-TEK01 1 15
2 Teknologisk profilemne 2 MASIKT-TEK02 1 15
2 Vitenskapelig arbeid, design og dokumentasjon MASIKT-VAD 1 15
3 Masteroppgave MASIKT-OPG 1 45
3 Vitenskapsteori og forskningsmetoder MASIKT-VIT 1 15
Emner for årskull 2013
Fra semester Tittel og kode Ant.
semester
Studie-
poeng
1 Allmenndidaktisk profil 1 MASIKT-ALM01 1 15
2 Allmenndidaktisk profil 2 MASIKT-ALM02 1 15
1 Digitale verktøy i utdanning og opplæring MASIKT-DIG 1 15
1 Kunstfaglig profil, formgiving, kunst og håndverk 1 MASIKT-KH01 1 15
2 Kunstfaglig profil, formgiving, kunst og håndverk 2 MASIKT-KH02 1 15
1 Norskfaglig profilemne 1 MASIKT-NO01 1 15
2 Norskfaglig profilemne 2 MASIKT-NO02 1 15
1 Praksis 1. år - 1-7 Master MASIKT-PRA01 1 0
1 Praksis 1. år - 5-10 Master MASIKT-PRA02 1 0
1 Teknologisk profilemne 1 MASIKT-TEK01 1 15
2 Teknologisk profilemne 2 MASIKT-TEK02 1 15
2 Vitenskapelig arbeid, design og dokumentasjon MASIKT-VAD 1 15
3 Masteroppgave MASIKT-OPG 1 45
3 Vitenskapsteori og forskningsmetoder MASIKT-VIT 1 15
Emner for årskull 2012
Fra semester Tittel og kode Ant.
semester
Studie-
poeng
1 Kunstfaglig profil, formgiving, kunst og håndverk 1 MAS-KH01 1 20
2 Kunstfaglig profil, formgiving, kunst og håndverk 2 MAS-KH02 1 20
1 Allmenndidaktisk profil 1 MAS-ALM01 1 20
2 Allmenndidaktisk profil 2 MAS-ALM02 1 20
1 Teknologisk orientert profil 1 MAS-TEK01 1 20
2 Teknologisk orientert profil 2 MAS-TEK02 1 20
1 Kunstfaglig profil - Musikk 1 MAS-MU01 1 20
2 Kunstfaglig profil - Musikk 2 MAS-MU02 1 20
1 Digitale verktøy i utdanning og opplæring 1 MAS-DIG01 1 10
2 Digitale verktøy i utdanning og opplæring 2 MAS-DIG02 1 10
3 Vitenskapsteori og forskningsmetoder IKT-220 1 20
3 Masteroppgave IKT-OPPGAVE 1 40
Emner for årskull 2011
Fra semester Tittel og kode Ant.
semester
Studie-
poeng
1 Digitale verktøy i utdanning og opplæring 1 MAS-DIG01 1 10
2 Digitale verktøy i utdanning og opplæring 2 MAS-DIG02 1 10
1 Allmenndidaktisk profil 1 MAS-ALM01 1 20
2 Allmenndidaktisk profil 2 MAS-ALM02 1 20
1 Kunstfaglig profil, formgiving, kunst og håndverk 1 MAS-KH01 1 20
2 Kunstfaglig profil, formgiving, kunst og håndverk 2 MAS-KH02 1 20
1 Fagdidaktisk profil - Matematikk 1 MAS-MAT01 1 20
2 Fagdidaktisk profil - Matematikk 2 MAS-MAT02 1 20
1 Kunstfaglig profil - Musikk 1 MAS-MU01 1 20
2 Kunstfaglig profil - Musikk 2 MAS-MU02 1 20
1 Språkfaglig profil - Norsk 1 MAS-NO01 1 20
2 Språkfaglig profil - Norsk 2 MAS-NO02 1 20
1 Samfunnsfaglig profil 1 MAS-SAF01 1 20
2 Samfunnsfaglig profil 2 MAS-SAF02 1 20
1 Teknologisk orientert profil 1 MAS-TEK01 1 20
2 Teknologisk orientert profil 2 MAS-TEK02 1 20
3 Vitenskapsteori og forskningsmetoder IKT-220 1 20
3 Masteroppgave IKT-OPPGAVE 1 40
Emner for årskull 2010
Fra semester Tittel og kode Ant.
semester
Studie-
poeng
1 Digitale verktøy i utdanning og opplæring 1 MAS-DIG01 1 10
2 Digitale verktøy i utdanning og opplæring 2 MAS-DIG02 1 10
1 Allmenndidaktisk profil 1 MAS-ALM01 1 20
2 Allmenndidaktisk profil 2 MAS-ALM02 1 20
1 Kunstfaglig profil, formgiving, kunst og håndverk 1 MAS-KH01 1 20
2 Kunstfaglig profil, formgiving, kunst og håndverk 2 MAS-KH02 1 20
1 Fagdidaktisk profil - Matematikk 1 MAS-MAT01 1 20
2 Fagdidaktisk profil - Matematikk 2 MAS-MAT02 1 20
1 Kunstfaglig profil - Musikk 1 MAS-MU01 1 20
2 Kunstfaglig profil - Musikk 2 MAS-MU02 1 20
1 Språkfaglig profil - Norsk 1 MAS-NO01 1 20
2 Språkfaglig profil - Norsk 2 MAS-NO02 1 20
1 Samfunnsfaglig profil 1 MAS-SAF01 1 20
2 Samfunnsfaglig profil 2 MAS-SAF02 1 20
1 Teknologisk orientert profil 1 MAS-TEK01 1 20
2 Teknologisk orientert profil 2 MAS-TEK02 1 20
3 Vitenskapsteori og forskningsmetoder IKT-220 1 20
3 Masteroppgave IKT-OPPGAVE 1 40

Program sist oppdatert: 15.02.2017, kl.: 09.43

Sida ble sist oppdatert: 02.08.2017