Du er no i arkivet for nettsidene til tidlegare Høgskolen Stord/Haugesund. Oppdatert informasjon finn du på den offisielle nettstaden til Høgskulen på Vestlandet.

Historisk arkiv

Studiehåndbokas program for 2016/2017:

(Bokmål)Musikk årsenhet

Korte fakta:

Studieprogramkode: MUS60
Avdeling: Avdeling for lærerutdanning og kulturfag
Studieområde: Studieområde lærer
Undervisningssted: Rommetveit (Stord)
Studiepoeng: 60
Pensum: www.hsh.no/pensum

Programmets innhold:

Som student på musikk årkurs får du undervisning i eit bredt spekter av musikkdisipliner som hovedinstrument, samspel, biinstrument, fagdidaktikk, musikkhistorie, komponering, arrangering, musikkteori og kor. Studentane lærer mellom anna å tilrettelegga for musikkaktivitetar med barn, og får innblikk i mange ulike musikksjangrar. Som student er du aktiv i framføringar og konsertar i høgskulemiljøet og ute i musikklivet, samstundes som du får dra på studieturar til interessante musikkstader.

Opptaksinformasjon:

Du må ha generell studiekompetanse eller realkompetanse for å komme inn på studiet.

Søknadsfristen er normalt 1. mars for de som ønsker tidlig opptak / ønsker spesiell vurdering / har utenlandsk utdanningsbakgrunn / har Rudolf Steinerskole / har IB / søker på grunnlag av realkompetanse.

Søknadsfristen er normalt 15. april for alle ordinære søkere.

Sjekk gjeldende Søkerhandbok fra Samordna Opptak for verifisering av datoer. Se Samordna Opptak for mer informasjon om opptaksprosedyrer.  

Yrkesveier:

Denne årsenheten kvalifiserer for arbeid i grunnskolen og videregående skole. Gjerne sammen med andre fag og pedagogisk utdanning

Studieplan (studiemodell)

Emner for årskull 2016
Fra semester Tittel og kode Ant.
semester
Studie-
poeng
1 Årsstudium musikk 1a - Musisering og formidling 1 Å-MU1A 1 15
2 Årsstudium Musikk 2b - Praktiske, teoretiske og didaktiske displiner 2 Å-MU2B 1 15
2 Årsstudium Musikk 1b Musisering og formidling 2 Å-MU1B 1 15
1 Årsstudium musikk 2a - Praktiske, didaktiske og teoretiske disipliner 1 Å-MU2A 1 15
Emner for årskull 2015
Fra semester Tittel og kode Ant.
semester
Studie-
poeng
1 Musikk 1a Å-MU115 1 15
2 Musikk 1b Å-MU215 1 15
2 Musikk 2b Å-MUS415 1 15
1 Musikk 2a - Skape musikken Å-MU315A 1 15
Emner for årskull 2014
Fra semester Tittel og kode Ant.
semester
Studie-
poeng
1 Musikk 1a Å-MU115 1 15
2 Musikk 1b Å-MU215 1 15
2 Musikk 2b Å-MUS415 1 15
1 Musikk 2a - Skape musikken Å-MU315A 1 15
Emner for årskull 2013
Fra semester Tittel og kode Ant.
semester
Studie-
poeng
1 Musikk 1a Å-MU115 1 15
2 Musikk 1b Å-MU215 1 15
1 Musikk 2a Å-MU315 1 15
2 Musikk 2b Å-MUS415 1 15
Emner for årskull 2012
Fra semester Tittel og kode Ant.
semester
Studie-
poeng
1 Musikk 1A Å-MUS115 1 15
1 Musikk 2a Å-MUS315 1 15
2 Musikk 1B Å-MUS215 1 15
2 Musikk 2b Å-MUS415 1 15

Program sist oppdatert: 15.02.2017, kl.: 09.43

Sida ble sist oppdatert: 02.08.2017